Zihni Derin Kimdir

Zihni Derin Kimdir, Zihni Derin Hayatı Biyografi

Türk tarım mühendisi. Türkiye’de çay tarımının başlamasına ve geliş­mesine öncülük etmiştir.

Muğla’da doğdu, Ankara’da öldü. 1904’de Hal­kalı Yüksek Ziraat Okulunu bitirdi, bir süre orman mühendisliği ve öğretmenlik yaptıktan sonra 1920’de iktisat Vekâletine bağlı Ziraat Umum Müdürlüğü görevine getirildi. Doğu Karadeniz Bölgesi’ne yaptığı bir görev gezisi sırasında yörenin çay ve turunçgiller üretimine uygun olduğunu görerek, 1924-1927 yılları arasında çay tarımını başlatmak üzere girişimlerde bulunduysa da, çay üreticilerine devlet desteği sağla­yacak bir yasa çıkarılmadığından bu ilk girişim başarılı olmadı. Bunun üzerine görevinden ayrılan Derin, 1936’ya değin liselerde ve Gazi Eğitim Enstitüsünde öğretmenlik yaptı. 1936’da Edirne’deki ikinci Umum Müfettişlik kuruluşunda tarım danışmanı, 1938’de de Ziraat Vekâleti’nde çay organizatörü olarak görevlen­dirildi. 1945’de emekliye ayrılmasına karşın bakanlık organizatörü olarak çay tarımına ilişkin çalışmalarını sürdüren Derin, 1964’de “Çayın 40. Yılı” kutlama törenlerine katılmak üzere Rize’ye giderken bir trafik kazası geçirdi ve ertesi yıl Ankara’da öldü. Öncü çalışmaları nedeniyle 1969’da anısına TÜBİTAK Hiz­met Ödülü verildi.

1878’de Japonya’dan getirtilen tohumların Bursa’ da denenmesi Anadolu’daki ilk çay yetiştirme girişi­miydi, ancak başarılı olmamıştı. 1918’de Halkalı Yüksek Ziraat Okulu öğretmenlerinden Ali Rıza (Ertem) çay üretimine daha elverişli bir bölge olan Rize yöresinde araştırmalara başlayarak, 1921’de ha­zırladığı bir raporla bu bölgede turunçgillerin yanı sıra çayın da yetiştirilebileceğini vurguladı. Bu rapor üzerine, 1924’de özel bir yasa çıkarılarak Rize yöre­sinde fındık, turunçgiller ve çay tarımını başlatma girişimi devlet tarafından ele alındı, bu amaçla bir Çay Araştırma Enstitüsü’nün kurulması öngörüldü. Ens­titünün kurucusu Derin, Rize yöresiyle aynı iklim koşullarında olan ve yıllardır çay tarımı uygulanan Batum dan çay fidanı getirterek enstitünün bahçesin­de ilk fidanlığı kurdu, deneme tarımını başlatmak için de fidanların bir bölümünü halka dağıttı. Ancak, yöre halkı kısıtlı toprağını geleceği belli olmayan bu ürüne ayırmak istemediğinden ilk girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Uzun bir aradan sonra, 1937’de çay organi­zatörü olarak yeni girişimlerde bulunan Derin, Ba­tum dan getirttiği iki ton çay tohumuyla enstitüye bağlı üç fidanlıkta çay fidanı üretimini sürdürdü. 1940’ta çıkarılan yeni bir yasa, çay üreticilerine uygun koşullarda kredi verilmesi, mısır ve buğday yardımı, ürününün devletçe satın alınacağı güvencesi gibi özendirici önlemlerle çay tarımının yaygınlaşmasını sağladıktan sonra, Derin de çay işleme atölyelerinin kurulmasını örgütledi. 1947’de de Rize’de ilk çay fabrikası işletmeye açıldı. 1951’de, çay dikim alanları­nın genişletilmesini öngören yasanın getirdiği önlem­lerle çay on yıl içinde il tarımının hemen tek ürünü haline gelmiş, ayrıca Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerine yayılmıştı.

Rize ve yöresinde çay tarımına geçilmesinde Zihni Derin’in çok büyük katkısı olmuştur. Bu yeni tarım bitkisi de, bir yandan üreticiye daha az toprak­tan daha yüksek gelir olanağı yaratırken, bir yandan da o güne değin dışalım yoluyla sağlanan çayın ülke gereksinimini karşılayacak düzeyde üretilmesine or­tam hazırlamıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>