Willard Van Orman Quine Kimdir

Willard Van Orman Quine Kimdir, Willard Van Orman Quine Hayatı Biyografi

ABD’li filozof. Yeni Olguculuk’tan kaynaklanan bir yöntemle dil çözümle­mesine dayanan bir öğretiyi geliştirme­ye çalışmıştır.

Ohio’da Akron’da doğdu. 1930’da Oberlin Üniversitesini felsefe ve matematik okuyarak bitirdi. Sonra Harvard Üniversitesinde filozof ve matematikçi A.N.Whitehead’in yanında mantık üzerindeki çalışma­sıyla doktor sanını kazandı. Bir süre Viyana’ya giderek. Viyana Çevresi filozoflarıyla tanıştı. Varşova’da mate­matiksel mantık sorunlarını içeren çalışmalannı sürdür­dü. Prag’a giderek, düşüncelerinden etkilendiği, yeni olgucu filozof R.Carnap ile ilişki kurdu.

Viyana Çevresi’nin geliştirdiği matematiksel man­tık anlayışını benimseyen Quine’e göre, felsefenin temelini dil çözümlemelerine dayanan mantık oluştu­rur. Bir olayın, bir sorunun açıklanması nesnel olmasına değil, dildeki karşılığının, kavramının çözümlenmesine bağlıdır. Bu çözümlemede çözümleyici ve bireşimsel ayrımı doyurucu ve geçerli değildir, çünkü ortada böyle bir ayrımı gerektirecek yeterli neden yoktur.

Öte yandan, önermelerde mantıksal doğruluğun ortaya konabilmesi için, konuyu içeren kavram değiştirildiğin­de, anlam değişmesi olmamalıdır. Söz gelişi “bütün kuşlar kuşturlar” önermesi mantık bakımından doğru­dur, çünkü “kuşlar” sözcüğü başka bir sözcükle değiştirilirse ve “bütün yılanlar yılandırlar” biçimine sokulsa gene doğru olur. Burada doğruluk “kuşlar kuştur/yılanlar yılandır” mantıksal bağlantısı içinde görülmektedir. Önermede doğruluğu sergileyen kav­ramın çözümlenmesiyle elde edilen sonuçtur.

Eserleri (başlıca): Phılosophıcal Essays for A.N. Whitkead, 1936, (“A.N.Whithead Üstüne Felsefe Deneme­leri”); Readtngs in Philosophical Analysis, 1949, (“Felsefe Çözümlemeleri Üstüne Yorumlar”); From a Logical Point ofViezv, 1953, (“Mantıksal Bir Açıdan”); Word and Object, 1960, (“Sözcük ve Nesne”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>