VIII. Mihail Paleologos Hayatı

VIII. Mihail Paleologos Kimdir, VIII. Mihail Paleologos Hayatı Biyografi

Bizans imparatoru. Son Bizans hane­danı olan Palaeologos soyunu kur­muştur.

Constantinopolis’te (İstanbul) doğdu, 11 Aralık 1282’de Trakya’da öldü. Bizans soylularından Andronikos Palaeologos ile Bizans İmparatoru III.Aleksios’un torunu Theodora’nın oğludur. III. İoannes’in (1222-1254) askeri komutanı olarak Makedonya sa­vaşlarına katıldı. Bu sırada askerler arasında ayaklan­ma çıkarmakla suçlanıp tutuklandıysa da, patrik Manuel’in araya girmesiyle cezalandırılmaktan kur­tuldu. Atandığı Bithynia (İzmit-Bursa yöresi) bölge komutanlığı sırasında yeniden suçlanınca, Anadolu Selçukluları’na sığındı. Onlarla birlikte Moğollar’a karşı savaştı. 1254’de İznik Bizans imparatoru olan II.Theodoros Laskaris tarafından geri çağrıldı. II. The- odoros 1258’de ölünce yerine geçen sekiz yaşındaki oğlu IV.İoannes’in naibi Georgios Muzalon’un öldü­rülmesini fırsat bilerek naipliği üstüne aldı. 1 Ocak 1259’da Nicea’da (İznik) IV.İoannes ile birlikte impa­ratorluğunu ilan etti.

Bizans İmparatorluğu’na karşı birleşen Epirli Mikhael, Sicilyalı Manfred ve Achea Frank prensinin ortak kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. 1261 Mart’ında bazı ticari imtiyazlar karşılığında Cenevizliler’den askeri yardım sağlayarak uzun süreden beri Latinler’ in işgali altında olan İstanbul’a sefer açtı. Bizans komutanı Aleksios Strategopulos ayaklanan halkın da yardımıyla 25 Temmuz’da hiçbir direnişle karşılaşmaksızın İstanbul’u aldı. VIII.Mikhael de 15 Ağustos 1261’de İstanbul’a girdi. IV.İoannes’in gözlerini kör ederek sürgüne yolladı ve oğlu Andronikos’u tahtın vârisi ilan etti. Bu hareketi patrik Arsenios tarafından lanetlendi.

Ayrıca din adamları arasında kendisine karşı sürekli bir muhalefetin doğmasına yol açtı. 1262’de Epir Despotluğu’yla yaptığı savaşta yenilgiye uğradı. Ancak iki yıl sonra kardeşi İoannina’yı (Yanya) alarak buradaki Bizans egemenliğini yeniden canlandırdı. Bunun üzerine 1267’de Papa, Sicilyalı Manfred, Anjoulu Charles, İstanbul’un eski Latin imparatoru II.Baudouin ve Achea Frank prensi arala­rında Viterbo Antlaşması’nı imzalayarak VIII.Mikhael’e karşı birleştiler. Yeniden diplomatik oyunlara başvuran VIII.Mikhael, Sırp, Bulgar ve Teselya yöne­ticilerini yanına çekti ve Venedikliler’e karşı Ceneviz- liler’i öne sürdü. Bu arada Doğu’da Moğollar ve

Mısır’da Memlukler ile antlaşmalar yaparak onların da desteğini sağladı.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>