Vasiliy Vasilyeviç Radlov Kimdir

Vasiliy Vasilyeviç Radlov Kimdir, Vasiliy Vasilyeviç Radlov Hayatı Biyografi

Alman asıllı Rus Türkolog. Sibirya ve Orta Asya Türk kavimlerinin kültürü üstüne yaptığı çalışmalar­la tanınmıştır.

17 Ocak 1837’de Berlin’de doğdu, 12 Mayıs 1918’de St.Petersburg’da (bugün Leningrad) öldü. Wilhelm Radlof F adıyla da tanınır. 1850’de Berlin Üniversitesi’nde Doğubilim öğrenimi gördü. Bu yıllarda Fransız kuram­cı J. A.Gobineau tarafından geliştirilen ırkların eşitsizli­ği kuramına karşı çıktı. Irk ayrımı gözetmeden, tüm in­sanların eşit zihinsel gelişme gücüne sahip olduklarını kanıtlamaya çalıştı. Üniü Alman düşünür ve dil bilimci W.Humboldt’un izinden giderek, zekâ ve yargılama gücünün eğitim düzeyi düşük topluluklarda da geliştiğini temellendirmeye girişti. Bu savını da Orta Asya’da ya­şayan kavimlerden örneklerle kanıtlamaya çalıştı.

Öğrenimini bitirdikten sonra on iki yıl süreyle Sibir­ya’nın güneybatısındaki Barnaul’da lisede Almanca ve Latince öğretmenliği yaptı. Bu dönemde Kuzey Sibirya, Kazakistan, Kırgızistan, Sayan ve Altay Dağları yöre­sindeki Türk kavimlerinin kültürlerini araştırma fır­satını buldu. Dilbilim ve etnografya araştırmalarına ve metinler üzerindeki çalışmalarına bu yıllarda başladı. Topladığı Türk kavimlerinin folkloruna ilişkin metinle­ri 10 ciltlik Proben der Volksliteratur der türkischen Stâm- me (“Türk Kavimlerinin Halk Edebiyatından Örnekler”) adlı kitabında yayımladı.

Eserleri (başlıca)-.Proben der Volkslitteratur der tür- kischenStdmme,10 cih,1866-1907, (“TürkKavimlerinin Halk Edebiyatından Örnekler”); AusSibirien:LoseBlatteraüsmei- nem Tagebuche, 2. cilt, 1884, (“Sibirya’dan: Günlüğüm­den Yapraklar”); Das Kutadku Bilik desJusuf Chass-Hadschib aus Balasagun, 2 cilt, 1891-1910, (“Balasagunlu Yusuf Has- Hâcib’in Kmad%\ı&ı\ig’ı”)-,Opytsiovariatiurkskikhnarechii: Versuch eines Wörterbuches des Türk-DialekteA cilt,(“Bir Türk Lehçeleri Sözlüğü Denemesi”); Die alttiirkischen In- schriften der Mongolai, 1894-1897, (“Moğolistan’daki Eski Türk Yazıtları”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>