Tevfik Baha Kimdir

Tevfik Baha Kimdir, Tevfik Baha Hayatı Biyografi

Türk felsefeci. Maddeci düşüncenin ülkemizde tanınmasına, felsefe konu­larının, ahlak sorunlarının bilimsel bir anlayışla tartışılmasına öncülük etmiştir.

İzmir’de doğdu. Ailesi, yaşamı konusunda yeter­li bilgi yoktur. İlköğrenimini İzmir’de, yüksek öğrenimini İstanbul’da Mülkiye Mektebi’nde bitirdi. Yayın­cılığa, yazarlığa başladı. Teceddüd-i İlmî ve Felsefî Kütiibhanesi adıyla kurduğu yayın evinde kendi yaz­dığı, Fransızca’dan çevirdiği felsefe yapıtlarını yayım­ladı.

Naci Fikret, Ahmed Nebil, Süleyman Memduh, Faik Şevket gibi arkadaşlarıyla birlikte sürdürdüğü çalışmalarında ve yayınlarında genellikle felsefe, ah-/ lak, toplum sorunlarını işledi. Kısa aralıklarla Hâle, Tenkid, Zekâ, Felsefe gibi adlar altında ülkedeki ilk felsefe dergisini çıkardı. Bu dergide, kendi görüşlerini dile getiren yazıları yanında, Batı düşünürlerinden çevirdiği araştırma ve incelemelere de geniş yer verdi.

Baha Tevfik’in işlediği konular, çağma göre, ülkede pek bilinmeyen, ancak Batı’da geniş tartışma­lara konu olup, yayılanan deney bilimlerine dayanan ve üretim-tüketim ilişkilerinden, maddeci felsefe akımlarından kaynaklanan sorunlardı.

Ludwig Büchner’den çevirdiği Madde ve Kuvvet ile Ernst Haeckel’den çevirip Felsefe Mecmuası’nda yayımladı­ğı Kâinatın Muammaları adlı yazıları, Türk aydınının o dönemde bilmediği, ilgi duymadığı konuları içeri­yordu. Deney verilerine dayatım avıp, yalnız soyut kavramlardan kaynaklanan yorumlarla biçimlenen İslam düşüncesinin çağdaş uygarlıkla bağdaşmadığı görüşünü savunması, gerçek, aydınlatıcı gelişmelerin Batı’da bulunduğunu ileri sürmesi, o dönem aydınları arasında özellikle eskiyi tutanların sert ünlerine yol açtı.

  • Eserleri: Yeni Ahlak, 1910; Madde ve Kuvvet (Ludwig Büchner, Stoff und Kraft’dan çeviri), 1913; Felsefe-i Ferd, 1914; Muhtasar Felsefe, 1914.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>