Simon Kuznets Kimdir

Simon Kuznets Kimdir, Simon Kuznets Hayatı Biyografi

Rus asıllı ABD’li iktisatçı. Milli gelir istatistiklerinin geliştirilmesine öncü­lük etmiştir.

30 Nisan 1901’de Ukrayna’da Harkov’da doğdu. Genç yaşta ABD’ye gitti. 1923’de Columbia Üniversitesini bitirdi, 1926’da doktora derecesi aldı. 1927- 1960 arasında Ulusal iktisadi Araştırma Bürosu’nda çalıştı. 1936-1954 arasında Pennsylvania Üniversitesinde, 1954-1960 arasında Johns Hopkins Üniversitesinde, 1960-1971 arasında Harvard Üniversitesi’nde iktisat profesörü olarak görev yaptı. Emekliye ayrıl­dığı 1971’den sonra da araştırmalarını ve iktisat üzerine yazılarını sürdürdü. Amerikan İktisat Derne­ği ve Amerikan İstatistik Derneği’nin başkanlıklarını yapmış, 1971’de Nobel İktisat Ödülü’nü kazanmıştır.

Kuznets’in en önemli katkılarından biri, 1930’da geliştirdiği milli gelir istatistikleri, özellikle de GSMH’nin (Gayri Safi Milli Hasıla) ölçülmesidir. Milli gelir istatistiklerinden günümüzde hemen he­men bütün ülkeler, makro-iktisadi faaliyet düzeyleri­ni ölçmek için faydalanmaktadır.

Eserleri (başlıca): National lncome and Its Composi- tion, 1919-1938, 1941, (“1919-1938 Arasında Milli Geiirve Bileşimi”); National Product Since 1869, 1946, (“1869’dan Bu Yana Milli Hasıla”); lncome andWealthin the U.S.: Trends and Structures, 1952, (“ABD’de Gelir ve Servet: Trendler ve Strüktürler”); Economic Groıvth of Nations, 1971, (“Ulusların iktisadi Büyümesi”) Growth, Populati- on and lncome Distributions: Selected Essays, 1979, (“Büyüme, Nüfus ve Gelir Bölüşümleri: Seçilmiş Dene­meler”).

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>