Samuel Bailey Hayatı

Samuel Bailey Kimdir, Samuel Bailey Hayatı Biyografi

İngiliz ekonomist ve filozof. İskoç- ya Okulu ile Bain ve Spencer’in düşüncelerini uzlaştırmaya çalıştı.

Sheffield’de doğdu, York Shire’da öldü. Ekono­mi öğrenimi gördükten sonra Sheffield Bankacılık Şirketini kurdu (1831). 1832 ve 1834’de iki kez Avam Kamarası’na girmeyi denediyse de başaramadı.

Bailey, içerdikleri konuların toplumla yakın ilgi­sini gözönünde bulundurarak ekonomi ile felsefeyi bağdaştırmaya çalıştı. Ekonomi konusundaki temel özelliği Ricardo Okulu’na karşı olmasıdır. Ücret ile kârın doğrudan ilişkisini yadsıyarak, çalışan insanla­rın üretimini vurgulamaya ve Ricardo’nun ekonomi öğretisinde beliren kötümserliği yok etmeye çalıştı. Felsefede, Iskoçya Okulu’nu Bain ve Spencer’in deneysel psikoloji okuluna çevirmeyi amaçladı. Bu nedenle algı kuramı konusunda İskoçya Okulu’na bağlı olan Reid’in düşüncelerini benimserken istenç konusunda Bain’i izledi.

Ona göre istençli edimlerin belirleyici nedenleri vardır ve bunların tüm öncelleri (antecedents) biline- bildiğinde edimlerin ne olacağı önceden kestirilebilir. Gerekirciliği benimser görünmesine karşın bireysel düşüncelerin istençten bağımsız olduğunu savundu. Politika alanında her tür devletçiliğe karşı çıktı ve kendini köktenci Yararcılık yanlısı olarak tanımladı. Parlamento reformuyla da ilgilenen düşünür, bu konuda çok sayıda el broşürü yayınladı.

  • Eserleri: Essays on the Formation and Publication of Opinions, 1821, (“Düşüncelerin Oluşumu ve Yayılımı Üstüne Denemeler”); Essays on the Pursuit ofTruth, 1829, (“Gerçeği BulmaÜstüne Denemeler”); A CriticalDisserta- tion on the Nature, Measures and Causes of Value, 1S25, (“Değerin Doğası, Ölçüsü ve Nedenleri Üstüne Eleştirel Bir Çalışma); A Review of Berkeley’s Theory of Vision, 1842, (“Berkeley’in Kavrayış Kuramının Yeniden İncelen­mesi”); Letters on the Philosophy of the Humarı Mind, 1855-1863,(“İnsanın Anlayış Gücü Üstüne Mektuplar”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>