Rudolph Goclenius Kimdir

Rudolph Goclenius Kimdir,Rudolph Goclenius Hayatı ve Biyografi

(1547-1628)

Alman filozof ve felsefe tarihçisi. Pla­ton ve Aristoteles felsefelerinin tanın­ması ve yayılmasına katkıda bulunmuştur.

1 Mart 1547’de Corbach’ta doğdu, 8 Haziran 1628’de Marburg’da öldü. Marburg Üniversitesi man- Matematik tık kürsüsünde elli yıl çalıştığı sanılmaktadır.

Goclenius’un en önemli çalışması, ilk kez 1613’de basılan Lexicon Philosophicum’dur (“Felsefe Sözlü­ğü”). Felsefede kavramların önemini vurgulamak için yazdığı bu bin sayfalık Latince yapıt, 17.yy’ın önemli felsefe sözcüklerindendir. Goclenius’a göre, bir felsefe dizgesini bütün olarak anlayabilmek için, onunla ilgili kavramların kökeninin bilinmesi gerekir. Bu doğru olarak bilindiğinde, o kavramın, felsefe dizgesinde kazandığı anlamı kavramak da kolaylaşır. Çünkü, felsefe dizgesinin temelini kuran öge, kavramın köken anlamına, filozofun getirdiği yeni anlamdır. Bu görüşlerden yola çıkarak Eski Yunan ve Latin felsefesinin temel kavramlarını, özellikle de Aristoteles ve Platon’un kullandıklarım açıklayan ve yorumlayan Goclenius, İlk Çağ felsefesinin anlaşılması ve tanın­masına katkıda bulundu. Ayrıca, çağının felsefe tartış­malarına da yer verdiği yapıtında, ontologia (varlık bi- lim) kavramını da ilk kez kullandı.

Goclenius’un ikinci önemli çalışma alanı Aristo­teles mantığıdır. Yazdığı bir kitapta, bu konuyu incelemekle kalmaz, onunkilere benzeyen bir çoklu tasım (sorit) önererek Aristoteles mantığına karşı çıkar. Söz gelişi, Aristoteles mantığına göre Varlıklı kimse kıvançlıdır Kıvançlı kimse kendini beğenir Kendini beğenen kimse mutludur Öyleyse varlıklı kimse mutludur.

Goclenius’a göreyse:

Kendini beğenen kimse mutludur Kıvançlı kimse kendini beğenir Varlıklı kimse kıvançlıdır Öyleyse varlıklı kimse mutludur. Goclenius’un adıyla anılan bu çoklu tasımın, ondan önce de bilindiği sanılmaktadır.

Eserleri (başlıca): Goclenii Isagoge in Orgunum Aristotelis, 1598, (“Aristoteles Mantığı Konusunda Gocle­nius’un Yazdığı Giriş”); Uca Philosophiae Platonicae, 1612, (“Platon’un İdea Felsefesi”); Lexicon Philosophi- cum, 1613, (“Felsefe Sözlüğü”); Problemata Logica et Philosophica, 1614, (“Mantık ve Felsefe Sorunları”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>