Richard Hönigswald Kimdir

Richard Hönigswald Kimdir, Richard Hönigswald Hayatı Biyografi

Alman, filozof. Kant felsefesinden kay­naklanan bir öznellik kuramı geliştir­miştir.

18 Temmuz 1875’de Macaristan’ın Altenburg kentinde doğdu, 11 Temmuz 1947’de ABD’nin New Haven kentinde öldü. Yahudi bir ailenin oğlu olan Hönigswald, 1902’de Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Sonra Graz ve Halle üniversitelerinde felsefe okudu. 1904’de felsefe doktoru sanını aldı. 1906-1930 arasında Breslau, 1930-1933 arasında da Münih Üniversitesi’nde felsefe okuttu. 1933’de Yahu­di olması nedeniyle Nazilerce görevden alındı. 1939’da ABD’ye kaçarak çalışmalarını bu ülkede sürdürdü.

Hönigswald, Kant’ın dizgesini genelde benimse­mekle birlikte, onun somut özneye yönelttiği ilgiyi yetersiz bulur. Bu eleştiriden kalkarak, somut öznenin tarihsel ve deneysel varlığını sergilemeye çalışan kuramını geliştirmiştir. Ona göre somut özne bireysel bir monaddır ve hem olgu hem de ilkedir; hem dünyanın, bir parçası, hem de. kendini dünya ile ilişki içinde görebilen bir varlıktır. Somut özne, bilme, istenç ve sanat alanındaki üretimi sonucu dünyayla karşı karşıya gelir. Onda, öznellik ye özne çakışır. Hönigswald’ın evren bilimi, somut öznenin dünyada­ki konumunu ve özgül yersel yapısını açıklamaya çalışır. Bununla birlikte Hönigswald, ahlak, hukuk, siyasal felsefe ve din felsefesi alanlarında geleneksel geçerlilik ilkelerine bağlı kalmış, dilde gelenek, yo­ğunlaşma ve geleceğe yansıtma kavramlarını vurgula­mıştır.

  • Eserleri (başlıca): Immanuel Kant, 1924; Die Philo- sophie des Altertums, 1924, (“Eski Çağ Felsefesi”); Die GrundUgen der Denkpsychologie, 1925; (“Düşünce Psi­kolojisinin Temelleri”); Gescbichte der Erkenntnistkeorie, 1931, (“Bilgi Kuramının Tarihi”); Philosophie und Spra­che, 1937, (“Felsefeye Dil”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>