Raymond Poincare Kimdir

Raymond Poincare Kimdir, Raymond Poincare Hayatı Biyografi

Fransız devlet adamı. 1912-1929 ara­sında aralıklı olarak başbakanlık ve 1913-1920 arasında cumhur başkanlı­ğı yapmıştır.

20 Ağustos 1860’ta Lorraine bölgesinde Bar-le- Duc’te doğdu, 15 Ekim 1934’de Paris’te öldü. Bir mühendisin oğluydu. Sorbonne Üniversitesinde hu­kuk öğrenimini tamamladıktan sonra, 1882’de baroya girerek, Paris’te avukatlık yapmaya başladı. 1887’de milletvekili seçildi. 1893’de eğitim, 1894’de maliye ve 1895’de yeniden eğitim bakanlığı yaptı. 1895-1897 arasında meclis başkan yardımcılığı görevinde bulun­du. 1903’de Senato’ya seçilen Poincare, 1912’ye değin sürdürdüğü bu görevi sırasında, 1906’da maliye ba­kanlığı yaptığı sekiz aylık süre dışında, avukatlıkla uğraştı ve Fransa’nın en başarılı avukatlarından biri durumuna geldi. 1909’da Fransız Akademisi’ne seçil­di.

Ocak 1912’de dış işleri bakanlığını da üstlendiği bir hükumet kurdu. Bir yandan güçlü ve otoriter bir hükumetin gerekliliğini vurgularken, diğer yandan Almanya karşısında Fransa’nın güvenliğini sağlamak amacıyla silahlı kuvvetleri güçlendirdi ve Fransa’nın Rusya ile ittifakına sadık kalacağına söz verdi. Aynı yıl Kasım’da İngiltere ile bir ittifak antlaşması imzala­dı. Rusya’nın Balkanlar’daki etkinliklerini destekler­ken Almanya’ya karşı uzlaşmaz ve katı bir siyaset izledi.

Poincare Ocak 1913’de Clemenceau önderliğin­deki sol kanat milletvekillerinin muhalefetine karşın cumhurbaşkanlığına seçildi. Cumhurbaşkanlığının göreli olarak yetkileri sınırlı bir görev olmasına karşın, görevi sırasında anayasanın kendisine tanıdığı tüm yetkileri kullanarak, ülkenin siyasi yaşamında etkili oldu. Askerlik süresini 3 yıla çıkaran yasayı destekledi, 1913’de ve 1914’de, Rusya’ya ve İngiltere’ ye yaptığı ziyaretlerle, Üçlü Antant’ın güçlü bir siyaset izlemesini sağlamaya çalıştı.

I.Dünya Savaşı süresince ulusal birliği korumak ve halkın moralini yüksek tutmak için çalıştı. Askeri başarısızlıkların ardından, duruma bir çözüm getire­bilmek amacıyla, Kasım 1917’de Clemenceau’yu hü­kumeti kurmakla görevlendirdi. Savaşın Fransa ve müttefikleri tarafından kazanılmasından sonra, mare­şal F.Foch’un Ren Irmağı’nın sol yakasını ilhak etme düşüncesini destekledi. Clemenceau’nun, Paris Barış Konferansındaki politikasına karşı çıkarak, Alman­ya’nın ağır bir savaş tazminatı ödemeye zorlanması gerektiğini savundu.

1920’de cumhurbaşkanlığı dönemi sona erince, yeniden senatör oldu. Savaş tazminatları konusunda Almanya ile uzlaşmaktan yana olan Briand hükümeti­nin düşmesinden sonra, Ocak 1922’de, parlamentoda çoğunluğu oluşturan Ulusal Blok’un desteğiyle baş­bakanlığa ve dış işleri bakanlığına getirildi. Almanya’nın savaş tazminatı yükümlülüğünü yerine getirme­sinde ısrar etti. Londra’da ve Paris’te toplanan ulusla­rarası konferanslarda bu konuda bir anlaşmaya varıla­maması ve Almanya’nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine Fransız ve Belçika birlikleri Ocak 1923’te Ruhr bölgesini işgal ettiler. Fransa’nın bu eylemi Almanlar’ın pasif direnişiyle ve İngilizler’in muhalefetiyle karşı karşıya kaldı. Borsa oyunları sonucu frank, 1923 yılı içinde % 50 oranında değer yitirdi. Poincare, Nisan 1924’de, İngilizler’in ve Amerikahlar’ın önerisiyle Almanya’nın savaş tazminatı ödemelerini azaltan Dawes Planı’nı kabul etmek zorunda kaldı. Ruhr işgalinin mali yükünü karşılamak için vergileri artırması, hükumete karşı muhale­feti güçlendirdi. Mayıs 1924 seçimlerini Poincare’nin Ulusal Blok’unun karşısında yer alan, Herriot önder­liğindeki Sollar Karteli’nin kazanması üzerine başba­kanlıktan istifa etti.

Kurulan hükumetlerin mali bunalıma bir çözüm getirememesi ve frankın sürekli değer yitirmesi üzerine, Temmuz 1926’da cumhurbaşkanı G.Doumergue tarafından yeniden başbakanlığa getirildi. Sosyalistler’ in yer almadığı bu Ulusal Birlik hükumetinde aynı zamanda maliye bakanlığını da üstlendi. Meclisten aldığı yetkilerle yeni vergiler koyarak, faiz oranlarım yükselterek, hükumet harcamalarını kısarak bütçe açığını kapattı ve frankın değerinin yükselmesini sağladı. 1928 seçimlerini kendisini destekleyen Ulusal Blok’un kazanmasının ardından, büyük bir devalüas­yon yaparak frankın değerini savaş öncesi değerinin beşte biri oranında sabitleştirdi. Radikaller’in hükumetten çekilmesinden sonra, Kasım 1928’de yeni bir hükumet kuran Poincare, Temmuz 1929’da hastalığı nedeniyle başbakanlıktan ayrıldı.

  • Eserleri (başlıca):^» service de la France, 10 cilt, 1926-1933, (“Fransa’nın Hizmetinde”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>