Rasmus Christian Rask Kimdir

Rasmus Christian Rask Kimdir, Rasmus Christian Rask Hayatı Biyografi

Danimarkalı dilbilimci. Karşılaştır­malı dilbilimin kurucularındandır.

22 Kasım 1787’de Odense yakınlarındaki Brondekilde’de doğdu, 14 kasım 1832’de Kopenhag’da öldü. 1808’de Kopenhag Üniversitesi’nde kütüphane görevli­si olarak çalışmaya başladı. İsveç ve Norveç’e geziler yaptı. 1811’de Kuzey Germen dillerinin Batı İskandinav gru­buna ait olan eski Kuzey dili ya da eski İzlanda dilinin ilk sistemli dil bilgisi kitabını yayımladı. 1813-1815 yıl­larını İzlanda’da geçirdi, İzlanda dili, edebiyatı ve kül­türünü inceledi. 1818’de yayımladığı Undersögelse om det gamle Nordiske eller Isklandske Sprogs Oprindelse (“Eski Kuzey Dili ya da İzlanda Dili Üzerine İnceleme”) adlı yapıtı bu gezinin ürünüdür. Aynı yıl İzlanda ede­biyatının başyapıtlarından olan Edda’yı yayına hazırla­dı. 1817’de ise, ilk Anglosakson dilbilgisi kitabını ya­yımladı.

Rask, 1816’da Hint ailesine ait dilleri incelemeye baş­ladı. Aynı yıl Stockholm, St. Petersburg (bugün Lening­rad) ve daha sonra da İran’ı kapsayan bir geziye çıktı. Bir süre Tebriz, Tahran ve Şiraz’da kaldıktan sonra 1820’de Hindistan’a geçti. Bombay ve Seylan’da kaldı. İran ve Hindistan’dan topladığı çok sayıdaki el yazmalarıyla 1823’de ülkesine döndü. 1825’de edebiyat tarihi, 1831’de Doğu dilleri profesörü oldu.

Eserleri (başlıca): Vejledning tildetlslandske Sprag, 1811, (“İzlandaca Rehberi”); Undersögelse om det gamle Nordis­ke eller Isklanske Sprogs Oprindelse, 1818, (“Eski İskandi­nav Dili ya da İzlanda Dili Üzerine İnceleme”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>