Raimund Hayatı

Raimund Kimdir, Raimund Hayatı Biyografi

İspanyol, filozof ve tanrıbilimci. Gerçekleri kavramak için doğanın gözlemlenmesi gereğini savunmuş, evrenin dört türlü varlıktan kuru­lu bir bütün olduğunu ileri sürmüş­tür.

Barcelona’da doğdu, 29 Nisan 1436’da Toulouse’da öldü. Raymond adıyla da bilinir. Gerçek adı Sibiunda’ dır. Barcelona ve Toulouse üniversitelerinde felsefe, tıp, retorik ve tanrı bilim öğrenimi gördükten sonra Toulou­se Üniversitesi’nde felsefe okuttu. Önce Hıristiyanlık’ı inceledi, sonra bütün çalışmalarını Yunan ve Roma fel­sefesi üzerinde odaklaştırdı. Raimund’un ele aldığı te­mel sorun Tanrı ve evrendir. Ancak bu sorunları açıkla­mada Kutsal Kitap’tan değil, doğrudan doğruya doğayı incelemeyi amaçlayan bir yöntemden yararlanmıştır.

Raimund’a göre en yüce varlık olan Tanrı biri evren, öteki Kutsal Kitap olmak üzere iki yapıt ortaya koymuş­tur. Evreni içeren yapıt yaratılış olayının ardından gelir, Kutsal Kitap ise daha sonradır ve insanın doğayı, onun içerdiği varlık türlerini tanıması için bir kılavuz niteli­ğindedir. Doğa denen bu büyük kitabı us ilkelerine gö­re düşünmeyi, gözlemlemeyi, incelemeyi bilen herkes okuyabilir. O açık seçiktir, gerçektir, yanılmaya yol aç­maz. Kutsal Kitabı ise yalnız din yetkilileri okuyup an­layabilirler. Doğanın kitabı yanıltıcı yorumlara elverişli değildir, buna karşılık Kutsal Kitap kişiden kişiye, gö­rüşten görüşe göre değişir, onun bozulması, özünden uzaklaşması da bu özelliği yüzündendir. Us ilkelerine uyarak düşünmeyi bilen bir aydının gözünde bu iki ki­tap özdeştir. Ancak doğayı bilmenin birinci koşulu kişi­nin kendini bilmesidir.

Raimund’a göre evreni bütünlüğe kavuşturan varlık­lar dört öbekte toplanır: Var olanlar ve varoluşları ken­di kendisiyle bağlantılı bulunanlar. Varoluşlarına yaşa­ma gücü niteliği taşıyan bir dirimsellik eklenenier. Var oluşlarına sezgi ve duyuşu sağlayan bir duygu katılan­lar. Dördüncüsü de, bu üç öbekle bağlantılı olarak, us ve özgürlüğü bulunanlar. Bu varlık türleri arasındaki aşamalar genel uyumun sağlanmasına yarar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>