Rahmi Bey Hayatı

Rahmi Bey Kimdir, Rahmi Bey Hayatı Biyografi

Türk, besteci. 19. yy’ın ikinci yarı­sında gelişen yeni şarkı tarzının ba­şarılı bir temsilcisidir.

27 Aralık 1864’de İstanbul’da doğdu, 29 Nisan 1924’de aynı kentte öldü. 1886’da Mekteb-i Mülkiye’yi bitirdi. Şuray-ı Devlet, Temyiz ve İstinaf mahkemelerinde otuz yıla yakın bir zaman görevde bulundu. Vefa İdadisi ile bazı azınlık okullarında öğretmenlik etti. 1918’de Da- rulelhan’a müdür atandı, ancak, Mütareke’de bu kuru­luş kapanınca işsiz kaldı. Darulelhan yeniden açıldığın­da da, başına Musa Süreyya Bey getirildi. Rahmi Bey’in son yılları büyük geçim sıkıntısı içinde geçti.

Okul sıralarında müziğe başlayan Rahmi Bey’in mü­zik eğitimini nerede, kimlerden aldığına ilişkin kesin bilgi yoktur. Medeni Aziz Efendi’den (1842-1895) yararlan­dığı tahmin edilmektedir. Kendisini dinlemiş olanlar, çok güzel nısfiye üflediğini anlatmaktadırlar. Şarkılarının ço­ğunun güftesi de kendisinindir. Servet-i Fünun dergi­sinde şiirler yayımlamış, Edebiyat-ı Cedideciler’in toplan­tılarına da katılmıştır. Bazı şarkılarında Recaizade Ekrem’ in şiirlerini güfte olarak kullanmıştır.

Yapıtlarında, Hacı Arif Bey’le başlayan yeni şarkı üs­lubunun geleneğine bağlı kalmakla birlikte, bu gelene­ğin kalıpları içinde kaybolmamış, ona değişik bit ses ge­tirmiştir. Aşkı, kadın güzelliğini, tenle ilgili hazları, doğa görünümlerini, zevk ve eğlence yaşamını etkili, canlı me­lodi çizgileriyle dile getirmiştir. Onu öteki şarkı besteci­lerinden ayıran en belirgin yönü de, bu tür konulan iş- leyişindeki anlatım özellikleridir. Kırka yakın şarkısı var­dır. Nota bilmediği için yapıtları başka müzikçilerce notaya alınmıştır.

Eserleri (başlıca): Segah Tekbir; Kürdilihicazkâr Şarkı “Söyle ey mutrıb-ı nâzende edâ”; BeyatiŞarkı “Gül hazin sümbül perişan”; Hisarbuselik Şarkı “Bir nevcivansın, şûh-î cihansın…”; Hicaz Şarkı “Akşam erdi yine sular karardı”; Müstear Şarkı ‘ ‘Gel ey sâkî şarabı tazelendir”; Şedd-i Ara­ban Şarkı “Nevbahan hüsnüne ermez hazan”; Tahirbuselik Şarkı “Geçti o gamlı eyyam-ı sermâ”; Mahûr Şarkı “Serv-i nâzı seyret, çıkmış oyuna”; Kürdilihicazkâr Şarkı “Ey mutrıb-ı zevk aşina”; Nihavent Şarkı “Saçlarına bağlanalı ey peri”; Nihavent Şarkı “Süzüp süzüp de ey melek…”; Isfahan Şar­kı” “Etme bîhûde figan vazgeç gönül”.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>