Pyotr Nikolayevich Lebedev Hayatı

Pyotr Nikolayevich Lebedev Kimdir,Pyotr Nikolayevich Lebedev Hayatı ve Biyografi

(1866-1912)

Rus fizik bilgini. Işık basıncının varlı­ğını deneysel olarak göstermeyi ba­şarmıştır.

Mart 1866’da Moskova’da doğdu, Mart 1912’de aynı kentte öldü. Bir meslek okulunda geçen orta öğ­reniminin ardından Moskova Teknik Yüksek Okulu’ nda gördüğü mühendislik eğitimiyle yetinmedi ve 1887’de fizik okumak amacıyla Almanya’ya, Stras- bourg Üniversitesi’ne gitti. Dört yıl sonra öğrenimini tamamlayıp ülkesine döndü ve Moskova Üniversitesin de öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1900’de doktor, kısa bir süre sonra da profesör oldu. 1911’de üniversite özerkliğinin eğitim bakanı tarafın­dan çiğnenmesini kınamak amacıyla görevlerinden ayrılan öğretim üyeleri arasında yer alan Lebedev, çalışmalarını bir yardım kampanyası sonucunda ku­rulması sağlanan bir özel laboratuvarda sürdürdü.

Araştırmacılığının ilk yıllarında, ışık dalgalarının ve elektromanyetik dalgaların etkilerine ilişkin araş­tırmalar yaparken kısa dalga boyunda titreşimler yaratmakta o güne değin kullanılanlara oranla çok daha başarılı deney araçları geliştirmeyi başaran Lebe­dev, deneylerinde benzerine az rastlanan bir duyarlılı­ğa ulaşmasını sağlayan yeteneklere sahipti. Lebedev’ in bu yetenekleri, en önemli bilimsel katkısı olan ışık basıncının varlığının deneysel olarak kanıtlanmasını ve dahası yeğinliğinin ölçülmesini sağlayan deneyleri de gerçekleştirmesinde en önemli etkenlerden biriydi.

Maxwell denklemlerinin kuramsal düzeyde yorumlanmasıyla ışığın da bir basınca sahip olduğu öngörülebilmişti, ancak bu öngörünün deneysel ola­rak kanıtlanmasını amaçlayan çalışmalar çeşitli zor­luklar yüzünden başarısız kalmışlardı. Örneğin, varsa ışığın basıncına karşılık vermesi beklenen deney aracının deney sırasında sıcaklığının artması, içinde bulunduğu ortamda konveksiyon akımları doğuru­yor, bu akımlar da deney aracının hareket etmesine yeriyorlardı. Dahası ısınan ön yüze çarpan gaz molekülleri, soğuk yüze çarpanlara oranla daha bü­yük bir güçle itildikleri için yine bir harekete neden oluyorlardı ve özellikle ikinci etkinin ortadan kaldı­rılması mutlak bir vakum elde etmenin olanaksı-ghğı yüzünden başarılamıyordu.Işığın basıncı konusundaki çalışmalarına 189l’de başlayan Lebedev, Güneş ışığının kozmik tozlar üzerine uyguladığı basınç kuvvetinin, Güneş’in çekim kuvvetini dengelediğini öne sürdü ve kanıt olarak da kuyrukluyıldızların kuyruklarının Güneş’ten uzak­laşma eğilimlerini gösterdi. Arrhenius’un, yaşamın uzaydaki yolculuğuna ilişkin düşüncelerine temel oluşturan bu savının doğruluğuna, uyguladığı basınç ışığınkinden daha büyük olan Güneş rüzgarlarının varlığı saptanana değin yaygın olarak inanılan Lebe­dev 1898’de, araştırmalarının yönünü kuramsaldan deneysele çevirdi. Ertesi yıl, geliştirdiği yeni deney teknikleri yardımıyla yalnızca ışığın basıncının varlı­ğını göstermekle kalmayıp, bu basıncın yeğinliğini de ölçmeyi ve Maxwell denklemleriyle uyumlu deneysel sonuçlara ulaşmayı başarmıştı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>