Poseidonios Kimdir

Poseidonios Kimdir, Poseidonios Hayatı Biyografi

Suriyeli filozof. Orta Stoa öğretisinin öncülerindendir, felsefenin deney veri­lerinden yararlanması gereğini öne sürmüştür.

Suriye’nin Apameia kentinde doğdu, Roma’da öldü. Uzun süre Rodos’da yaşadı, Orta Stoa’nın kurucusu, filozof Panaitios’un öğrencisidir. Onun ölümünden sonra okulun yönetimini eline alarak öğretinin yayılmasına çalışmıştır. Poseidonios’un ilgi alanı oldukça geniştir, yalnız felsefe değil, gök bilim, tarih, matematik, coğrafya, etnografya konularında önemli sayılan çalışmaları vardır. Felsefede Eski Stoa öğretisinden ayrılarak Pıaton Aristoteles anlayışların­dan kaynaklanan bir görüşü benimser, onları uzlaştır­maya çalışır.

Poseidonios’un felsefesi insan, evren, Tanrı, ahlak ve bilgi sorunları üzerinde yoğunlaşan bir dizge niteliği taşır. Ona göre evren, büyük yaşam varlığıdır (organon). Bu yaşam varlığı güçlerin oluşturduğu “canlı birlik”tir. Kendisinde yaşam gücü bulunan bir töz bu canlı birliği oluşturan bütün bölümleri, belli aşamalara göre yükselen bir dizi biçiminde düzenlemiştir. Her bölüm ötekine, birlik içinde duyuşla (sympatheia) bağlanmıştır. Bu bağlılık evren bütününde uyumu oluşturur.

İnsan, biri tanrısal, öteki hayvansı olmak üzere, iki ayrı varlıktan kurulu bir bütündür. Tanrısal yanı tin, hayvansı yanı da gövdedir. Tin ölümsüzdür, gövdede özgürlüğünden yoksun kılınmış, baskı altına alınmıştır. Tinin de biri usla, öteki gövdeyle ilgili iki ögesi vardır. Gövdeyle ilgili öğe ustan yoksundur. Bilgiyi sağlayan tinin özel ve usa davalı yetişidir. Bilginin kesinliği ussal olan yetiyle (logistikon) bağlantısına dayanır. Ussal olmayan (alogistikon) yetiden ne denli uzak kalır, onun etkisinden sıyrılırsa, kesinlik ve doğruluk da o oranda gerçekleşir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>