Porfirio Díaz Kimdir

Porfirio Díaz Kimdir, Porfirio Díaz Hayatı Biyografi

Meksikalı asker ve devlet adamı. Mek­sika’yı 35 yıla yakın bir süre diktatör­lükle yönetmiştir.

5 Eylül 1830’da Oaxaca’da doğdu, 2 Temmuz 1915’de Paris’te öldü. Kızdderili İspanyol melezi orta halli bir ailenin oğludur. Ailesinin geçimine katkıda bulunmak için genç yaşta çalışmaya başladı. 1846’da ABD’nin Meksika’yı işgal etmesi üzerine, öğrenim görmekte olduğu papaz okulunu terkederek orduya girdi ve işgalcilere karşı savaştı.

1848’de savaş bitince Oaxaca’ya döndü ve buradaki Sanat ve Bilimler Enstitüsü’nün hukuk bölümüne girdi. 1857’de, dinsel ve siyasal reformlar başlatan Liberaller’le bu reformla­ra karşı olan Muhafazakarlar arasında başlayan İç Savaş’a katıldı.

Savaşta gösterdiği başarılar nedeniyle Liberaller’in önderi Juarez’in güvenini kazandı ve 1861’de tuğgeneralliğe yükseltildi. Aynı yıl, yabancı ülkelere olan borçlarını ödemeyi reddetmesi üzerine- Meksika’ya ortak müdahalede bulunan Fransız, İn­gilizler ve İspanyolların ordularıyla,III.Napoleon’un Meksika İmparatoru ilan ettiği Avusturya Arşidükü Maximilian’a karşı başlayan direnişe katıldı. Savaşta komuta görevleri üstlendi ve zaferin kazanılmasında önemli katkıları oldu. Barışın sağlanmasından sonra ordudan ayrıldı ve Oaxaca’da çiftçilik yapmaya başladı.

Bundan sonraki dönemde önce Başkan Juarez’e, ardından Başkan Lerdo de Tejada’ya karşı ayaklanan Diaz, uzun mücadelelerden sonra Mayıs 1877’de iktidarı ele geçirdi. 1877-1880 ve 1884-1911 arasında, 30 yıldan fazla bir süre iktidarda kalarak Meksikayı en uzun süre yöneten başkan oldu.

Diaz, başkanlığının ilk yıllarında merkezi iktidarı güçlendirmeye ve ülkede düzeni sağlamaya yönelik uygulamalar başlattı. Mahkemeler üzerinde sıkı bir denetim sağladı ve polis örgütünün gücünü artırdı. Muhaliflerini ve basını susturdu. Federal hükumetle kilise arasında, birbirlerinin “içişlerine karışmama ilkesine dayalı bir uzlaşma sağladı. 1880’de başkanlığı Gonzalez’e devreden Diaz bundan sonra Oaxaca valiliği görevini üstlendi. 1884’de, Anayasanın bir kez başkanlık yapmış bir kişinin yeniden başkan seçilmesini engelleyen maddesine uymayarak yeniden başkan oldu.

Diaz bu tarihten sonra Meksika’da, büyük top­rak sahiplerine, ayrıcalıklı Creole’lere (sömürgelerde doğmuş ikinci kuşak İspanyollar) ve yabancı sermaye­ye dayanan sert ve otoriter bir yönetim kurdu. Diaz’ın 25 yıllık iktidarı sırasında demir yolu yapımına hız verildi ve ülkenin iktisadi yaşamı canlandırıldı. Sanayi üretimi arttı ve dış ticaret hacmi büyüdü.

Ancak ülke kapılarının yabancı sermayeye açılması ve yabancılara büyük ayrıcalıklar tanınması giderek ulusal sanayinin baltalanmasına yol açtı. Diğer yandan Kızılderili halkın elindeki toprakların büyük toprak sahiplerine devredilmesi, tarımda mülksüzleşme ve yoksullaşma süreçlerini hızlandırdı.

Tüm bu gelişmeler, toplumun çeşitli kesimlerinde Diaz yönetimine karşı duyulan hoşnutsuzlukları artırdı. Diaz, Yaqui ve Maya köylü ayaklanmalarıyla, işçilerin başlattıkları grevleri kent polisinin ve doğrudan doğruya büyük toprak sahiple­ri tarafından yönetilen kır polisinin yardımıyla bastır­maya çalıştı. 1910’da Madero’nun önderliğini yaptığı bir ayaklanmanın ardından 25 Mayıs 1911’de devrilen Diaz, Meksika’dan kaçarak Fransa’ya sığındı ve sürgünde öldü.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>