Pierre Prévost Kimdir

Pierre Prévost Kimdir, Pierre Prévost Hayatı Biyografi

İsviçreli filozof, doğa bilgini ve yazar. Felsefenin doğayı konu edinmesi gerek­tiği görüşünü savunmuştur.

3 Mart 1751’de Cenevre’de doğdu, 8 Nisan 1839’da aynı kentte öldü. Gerçek adı Abraham Prevost’tur. Orta ve yüksek öğrenimini doğduğu yerde bitirdi. Özellikle felsefe, tanrı bilim, edebiyat ve doğa bilimleriy­le ilgilendi. Bir süre Hollanda’nın Leiden ilinde eğitmen olarak görev aldı. Bu görevi sırasında Hollandalı hümanistlerle yakınlık kurdu, sonra İngiltere ve Fransa’ya gitti, çağının Benjamin, J.j.Rousseau ve Hemsterhuis gibi ünlü düşünürleriyle arkadaş oldu.

Yunan felsefesi ve edebiyatı konusundaki çalışmaları sonucu II.Friedrich’in ilgisini çekince Berlin Akademisi üyeliğine seçildi. Bir süre sonra Cenevre’ye gitti, üniversitede edebiyat okutmakla görevlendirildi. 1793’de felsefe, 1810’da genel fizik profesörlüğüne atandı. Felsefe çalışmaları yanında fizik deneylerine de geniş yer veren Prevost, tüm cisimlerin bir ısı yaydığım ve iki cisim arasındaki ısı dengesinin parçacık alışverişine dayandığını öne sürmüştür.

Prevost’a göre felsefenin konusu doğadır, çalışma yöntemi de gözlem ve deneydir. Nesnelerin yapısını fizik, tinin ne olduğunu da metafizik araştırır. Bu çalışmada biri türlü hayvan içgüdülerini, onların özelliklerini araştırıp açıklamak, öteki de insan tininin yetilerini bireysel incelemelere dayanarak, kavramak gibi iki yön tutulmalıdır. İnsan tininde istenç, duyarlık ve anlık gibi üç yeti vardır. Bu üç yeti, us ilkelerine dayanan, felsefeyi üç bölüme ayırır:

Birinci bölümde us ve usavurma, ikincide istenç ve edim, üçüncüde de duygular ve duyumlar incelenir. Böylece konulanna göre mantık, psikoloji ve ahlak olmak üzere üç ayrı bilim oluşur. İşte felsefenin temelini kuran bu bölümlerdir. İnsanı anlamak için, yalnız kendini değil, başkalarını da incelemek, gözlemlemek gerekir.

Eserleri (başlıca): Sur l’origine des forces magnetiques, 1788, (“Magnetik Güçlerin Kaynağı Üstüne”); Essais de philosophie, 1804, 2 cilt, (“Felsefe Denemeleri”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>