Pierre Demarque Kimdir

Pierre Demarque Kimdir, Pierre Demarque Hayatı Biyografi

Fransız, arkeolog. Ege uygarlıkları konusunda araştırmalar yapmıştır.

8 Şubat 1903’te Aix-en -Provence’da doğdu. Ecole Normale Superieur ve Ecole Français d’Athe- nes’de öğrenim gördü. 1933’te Grenoble, 1937’de Strasbourg, 1950-1971 arasında Sorbonne Üniversite­lerinde klasik arkeoloji dersleri verdi. 1969’da Institu- te de Belles Lettres’e üye oldu. Çeşitli uluslararası kurumlara üye seçildi. Legion d’Honneur nişanını aldı. Revue d’Archeologique”m yöneticiliğini yaptı.

Girit’te 1927’den başlayarak aralıklarla 1964’e değin sürdürülen Mihos kenti Mallia’daki kazıları yönetti. Bu kazılarda IÖ 2000 ile 1400 arasında yer alan Girit uygarlığının anlaşılmasını sağlayan pek çok buluntu ortaya çıkartıldı. Kentteki saray, ev gibi mimarlık yapıları ve mezarlar, Yunan öncesi Girit uygarlığının tarihi, sanatı, özellikle de mimarlığı ve çanak çömleği üzerine “çok önemli bilgiler edinildi.

Demargue Yunan öncesi ile Yunan Arkaik dönemi arasındaki kültürleri araştırırken Girit Adası’ na ağırlık vermiştir. IÖ 8.-7. yy Yunan sanatında görülen Doğu etkilerinin, deniz yoluyla geldiğini ve Girit’in bu yayılmada ilk durak olduğunu savunmuştur,  Girit’te 1923’te Anavlochos’ta, 1933 ve 1936’da da Arkaik döneme ait bir yerleşme yeri olan Dreros’ta yaptığı kazı ve incelemeler ona bu savında destek sağlamıştır.

Demargue, Yunan Arkaik ve Klasik dönemlerinde Ege’nin tek bir kültür çevresi haline gelmesi üzerinde de durmuştur. Bu konuya açıklık getirmek için Afrika’nın kuzey kıyısında Kartaca’da ve Güney­batı Anadolu’da Likya bölgesindeki Ksanthos’ta 1950-1962 arasında kazılar ve araştırmalar yapmıştır. Ksanthos kazıları sonucunda daha önceden bilinen Likya mezar anıtlarının durumlarını ayrıntılı biçimde tanımlamıştır.

Eserleri (başlıca): Fouilles de Mallia, le palais, 3 eme rapport, (F.Chapoothier ile), 1942, (“Mallia Kazıları, Saray, 3.Rapor”); Fouilles de Mallia, les necropoles, I, 1945, (“Mallia Kazıları, Mezarlıkları, I”); Fouilles de Mallia, les maisons et guartiers d’habitation, I, (H.Gallet de Santerre ile), 1953, (“Mallia Kazıları, Evler ve Yerleşim Bölgeleri”); Fouilles de Xanthos I: espiliers funeraires, 1958, (“Ksanthos Kazıları I: Kule Mezarları”); Fouilles de Mallia, le palais, 4 eme rapport. (F.Chapoothier ile), 1962, (“Mallia Kazıları, Saray, 4.Rapor”); Naissance de l’art Grec, 1964, (“Yunan Sanatının Doğuşu”); Foulles de Xanthos III: Le monument des nereides, architecture, (P.Coupel ile), 1969, (“Kanthos Kazıları III: Nereyidler Anıtı, Mimarlığı”); Fouilles de Mallia, plan du site, plans du palais, indices, 1974, (“Mallie Kazıları, Yerleşmenin ve Sarayın Planları”); Fouilles de Xanthos V: tombes maisons, tombes-rupestres, sarcophages, les epitapbes lyciennes, (E.Laroche ile), 1974, (“Ksanthos Kazıları V: Ev Mezarla­rı, Kaya Mezarları, Lahitler, Likya Mezar Taşları”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>