Oscar Montelius Hayatı

Oscar Montelius Kimdir, Oscar Montelius Hayatı Biyografi

İsveçli arkeolog. Kuzey Avrupa tarih ­öncesi kronolojisinin kurucuların­dandır.

Gustav Oscar Augustin Montelius, 9 Eylül 1843’de Stockholm’de doğdu, 4 Kasım 1921’de aynı kentte öldü. 1863’de Stockholm’deki Ulusal Müze’de İsveç arkeolojisi üzerinde çalışmaya başladı. 1888’de profesör oldu. 1907-1913 arasında Ulusal Müze’de müdür olarak görev yaptı.

Montelius, C.J.Thomsen ve J.J.Worsae gibi İs­kandinav arkeologların ortaya koyduğu Üç Çağ

Sistemi’ni ve İngiliz arkeolog J.Lubbock’un Paleoli- tik, Neolitik, Bronz ve Demir çağlan ayrımım benim­seyerek geliştirdi. Özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri­nin Neolitik ve Bronz çağlarını araştırarak bunları tarihledi ve alt evrelerini saptadı. Avrupa ve Doğu Akdeniz kültürlerine ait arkeolojik veriler üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yaptı. Kuzey Avrupa’da Neolitik Çağ’ı dört evreye (I-IV) ayırarak bu kültür­leri Avrupa’nın çöp-mutfak kültürleri sonrası olarak tarihledi. Avrupa’daki megalitik (büyük boyutlu taş) mezarların Neolitik Çağ’a ait olduklarını saptadı. Bunların gösterdiği değişimleri ve taş araç tiplerini tarihlendirrrtesini esas aldı. Bu ayırım bugün de İsveç tipolojisi olarak geçerliliğini korumaktadır. Monteli- us’un beş alt evrede ele aldığı Bronz Çağı ayrımı ise sonradan oldukça değişmiştir.

1903’de yayımladığı Die alteren Kulturperioden in Orient und in Europa’dz (“Doğu’da ve Avrupa’da Daha Eski Kültürel Dönemler”) Montelius, uygarlı­ğın Doğu’da geliştiği ve bir ana merkezden yayıldığı görüşünü (Ex Oriente Lux kuramı) savunmuştur. Onun çizdiği bu tarihsel çerçeveyi, G.Childe da 1925’de yayımladığı The Dawn of European Civiliza- tion (“Avrupa Uygarlığının Doğuşu”) adlı ünlü yapı­tında kullanmıştır.

  • Eserleri (başlıca): The Civilization of Sineden in Heathen Times, 1885, (“Barbarlık Dönemi’nde İsveç Uygarlığı”); La civilization primitive en Italie depuis l’introduction des metaux1 1895, (“Madenlerin Kullanı­mından Başlamak Üzere İtalya’da İlkel Uygarlık”); Die Chronologie der altesten Bronzezeit in Nora -Deutschland und Skandinavien, 1900, (“Kuzey Almanya ve İskandi­navya’da Eski Bronz Çağı Kronolojisi”); Die alteren Kulturperioden in Orient und in Europa, 2 cilt, 1903-1923, (“Doğu’da ve Avrupa’da Daha Eski Kültürel Dönemler”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>