Northrop Frye Hayatı

Northrop Frye Kimdir,Northrop Frye Hayatı ve Biyografi

(1912)

Kanadalı edebiyat eleştirmeni. Arke- tipçi eleştiri adıyla bilinen kuramsal yaklaşımın temsilcilerindendir.

14 Temmuz 1912’de Quebec Eyaleti’nde Sher- brooke’da doğdu. Toronto Üniversitesi’ndeki Emma- nuel College’da dinbilim okudu. Öğrencilik yıllarında Canadian Forum adlı dergide yazıları yayımlandı, bir süre de derginin yayımcılığını üstlendi. Oxford Üni­versitesi’ndeki Merton College’da edebiyat konusun­da lisans üstü öğrenimi yaptı. 1939’dan sonra Toronto Üniversitesi’ndeki Victoria College’da, 1942’de de Oxford Üniversitesi’nde İngiliz edebiyatı dersleri verdi. 1959-1966 arasında Victoria College’ın müdür­lüğünü yaptı. 1967’de Toronto Üniversitesi’nde pro­fesör oldu. 1971’de İstanbul’da düzenlenen Uluslara­rası İngiliz Edebiyatı Profesörleri Kongresi’ne katıldı.

Frye’m, edebiyat eleştirisi tarihinin temel yapıtlarından biri sayılan Anatomy of Criticism: Four Essays (“Eleştirinin Anatomisi: Dört Deneme”) adlı kitabının “Historical Criticism: ATheory of Modes” (“Tarihsel Eleştiri: Tarz Kuramı”) bölümünde Orta Çağ’dan günümüze Batı edebiyatının temel tarzlarını (mode), kahramanın anlatı içinde oynadığı rolü ölçüt olarak sınıflandırır. Halk masalı, efsane, destan, romans, tragedya, komedya, roman ve yergi gibi edebiyat türlerini bu ölçütü temel alarak açıklayan bir kuramsal çerçeve geliştirir. “Ethical Criticism: Theo- ry of Symbols” (“Ahlaksal Eleştiri: Simge Kuramı”) başlıklı ikinci bölümde simgelerin; Archetypal Criti­cism: Theory of Myths” (“Arketipçi Eleştiri: Mit Kuramı”) başlıklı üçüncü bölümde mitlerin ve edebi­yatın temelinde yatan “ana örnekler”in (ilk model- arketip) edebiyat tarihi içindeki değişimini ele alır. Komedya, romans, tragedya ve yergi türlerini sırasıy­la bahar, yaz, sonbahar ve kış mitoslarıyla açıklar. “Rhetorical Criticism: Theory of Genres” (“Retorik Eleştirisi: Tür Kuramı”) adlı son bölümde destan, lirik şiir, oyun gibi türleri bu kez anlatının ritmini temel alarak sınıflandırır.

Frye’ın Fables of Iderıtity: Studies in Poetic Mythology adlı kitabı içinde yayımlanan “The Arche- types of Literatüre” (“Edebiyat Arketipleri”) ve “Myth, Fiction and Displacement” (“Mit, Kurgu ve Yön Değiştirme”) adlı denemeleri de arketipçi eleşti­rinin temel ürünleri arasındadır.

  • Eserleri (başlıca): Fearful Symmetry: A Study of miliam Blake, 1947; (“Korkunç Uyum: Bir William Blake İncelemesi”); Anatomy of Criticism: Four Essays, 1957, (“Eleştirinin Anatomisi: Dört Deneme”); The Well-Tempered Critic, 1963, (“İyi Huylu Eleştirmen”); Fables of Identity: Studies in Poetic Mythology, 1963; A Natural Perspective: the Development of Shakespearean Comedy ana Romance, 1965, (“Doğal Bir Bakış: Shakes- peare’de Komedi ve Romansın Gelişimi”); Fools of Time: Studies in Shakespearean Tragedy,.1967, (“Zamanın Soy­tarıları: Shakespeare Tragedyası Üzerine İncelemeler”); The Critical Path, 1971, (“Eleştiri Yolu”); Spiritus Mundi: Essays on Literatüre Myth and Society, 1976, (“Edebiyat, Mit ve Toplum Üzerine Denemeler”); Creation and Recreation, 1980.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>