Nikolay Buharin Kimdir

Nikolay Buharin Kimdir, Nikolay Buharin Hayatı Biyografi

Rus Marxist kuramcı. Bolşevik Parti­si’nin ve Sovyet Devriminin önderlerindendir.

nikolayNikolay İvanoviç Buharin 9 Ekim 1888’de Mos­kova’da bir öğretmen ailesinin çocuğu olarak doğdu. 18 Mart 1938’de Moskova’da öldü. Kültürlü bir aile çevresinde yetişti. Dört buçuk yaşında okuma yazma­yı öğrenen ve parlak bir öğrenci olan Buharin, genç yaşta devrimci harekete katıldığı için üniversite öğre­nimini tamamlayamadı.

1906’da Bolşevikler’in yanın­da devrimci mücadeleye katıldı. 1906-1910 arasında Rusya’da, 1910-1917 arasında Avrupa ve Amerika’da bu parti için çalıştı. Avrupa’da yazdıkları ile bir kuramcı olarak dikkati çekmeye başladı. 1917 Şubat Devriminden sonra Rusya’ya dönerek partinin mer­kez komitesinde görev aldı. Bolşevikler’in Moskova’ daki ayaklanmalarının başarısında önemli rol oynadı.

Ekim Devriminden sonra Komünist Partisinin merkez komitesi ve politbüro üyesi sıfatıyla parti organı olan Pravda gazetesinin genel yayın müdürü ve Komünist Enternasyonali’nin yürütme komitesi­nin başkam oldu. 1929’da Stalin’in politikalarıyla ters düştüğü için partinin merkez komitesinden uzaklaştı­rıldı. 1937’ye kadar Ağır Sanayi Bakanlığı’nda, İkinci Beş Yıllık Plan hazırlıklarında, Marx Engels-Lenin Enstitüsü’nde çalıştı. Izvestia gazetesinin genel yayın müdürlüğünü yaptı. 1937’de, parti merkez komitesi­nin yedek üyesiyken tutuklandı. İhanet suçlamasıyla yargılandı ve idama mahkum edildi.

  • Eserleri (başlıca): Mirovoe Khozyaistvo i Imperia- lizm, 1918, (Dünya Ekonomisi ve Emperyalizm); Prog- rammo Kommunistov, 1918, (“Komünistlerin Programı”); Azbuka Kommunizma (Preobrajenski ile) 1919, (Komü­nizmin Alfabesi); Political Economy of tbe Leisure Class, 1919, (“Aylak Sınıfın Ekonomi Politiği”); Ekonomika Perekhodnogo Perioda, 1920, (“Geçiş Döneminin İktisa­dı”); Teoriya Istoriceskogo Materyalizma, Popularniy Ucebnik Marksistkoi Sociologii, 1921, (“Tarihi Materyaliz­min Kuramı, Marxist Sosyoloji El Kitabı”); Lenin as a Marxist, 1924, (“Bir Marxist Olarak Lenin”); The Road to Socialism, 1925, (“Sosyalizme Giden Yol”); Imperialism and the Accumulatıon of Capital, 1925, (“Emperyalizm ve Sermaye Birikimi”); Notes of an Economist, 1928, (“Bir İktisatçının Notları”); Kriticeskie Zamecaniya na Kiniği E. Preobrazhenskogo “Novaya Ekonomika”, 1928, (“Preob- rajenski’nin “Yeni İktisat” Kitabına Eleştiriler”). dev, “Bukharin’s Last Years”, New Left Review,\9, 1978; E.Zarzyeka-Berard, “Biographie de Nikolai Ivanovich Bukharin”, Introduction a l’Economie de la periode de la transition.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>