Nikolai Pogodin Kimdir

Nikolai Pogodin Kimdir, Nikolai Pogodin Hayatı Biyografi

SSCB’ii oyun yazarı. Devrim sonrası Sovyet tiyatrosunun önde gelen ya­zarlarındandır.

16 Kasım 1900’de Tambov’da Don kıyısındaki bir Kazak köyünde doğdu, 19 Eylül 1962’de Moskova’da öldü. Asıl adı Nikolay Fyodoroviç Stukalov’ dur. Yoksul bir köylü ailesinden geliyordu. Çocuklu­ğu, Kazak köylerinde dolaşarak terzilik yapan anne­siyle birlikte geçti. Düzenli bir eğitim görmedi. Ciltçilik, marangozluk gibi işlerden sonra yazarlığa başladı. Uzun bir süre Pravda gazetesinde muhabirlik yaptı. 1930’de sahnelenmeye başlanan oyunlarıyla Sovyet tiyatrosunun tanınan yazarları arasına girdi. Bir süre Teatr dergisini yönetti. 1941’de Stalin Ödülü’nü, 1959’da Lenin Ödülü’nü kazandı.

Pogodin’in oyunları, yeni Sovyet toplumunun kurulma sürecini, bu süreç içinde karşılaşılan zorlukları, işçilerin bunları göğüsleme ve aşma mücadeleleri­ni ele alır. Sovyet işçilerinin, genç bir Amerikalı komünist mühendisin yardımıyla bir traktör fabrika­sını kurmalarını konu alan Temp (“Tempo”), suçlula­rın çalışma kamplarında ıslah edilmelerini anlatan Aristokrati (“Aristokratlar”), Pogodin’in, yeni Sovyet toplum ve insanını oluşturma çabasını Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin politikasına bağlılıkla ve iyimser bir tutumla ele aldığı oyunları arasındadır. Çelovek s ruzhiem (“Silahlı Adam”), Kremlevskiye kuranti (“Kremlin’in Çanları”) ve Tret’aya patetiçes- kaya’&m (“Üçüncü Patetik”) oluşan ve Lenin’i sahne üstünde canlandıran tarihsel üçlemesi, Sovyet tiyatrosunun klasikleri arasına girmiştir.

Pogodin’in oyunları, zaman zaman Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin eleştirilerine uğramakla birlikte, döneminin resmi tiyatro anlayışıyla bağdaşan oyunlardır. Karakterlerden çok tiplerin egemen olma­sı, toplumsal mesajların ağırlık kazanması ve son dönemlerindeki bazı oyunlar dışında bireyin çelişki­lerinin fazla işlenmemiş olması gibi özellikleriyle bu oyunlar, genç Sovyet tiyatrosunun sınırlılıklarım taşır. Ancak Pogodin, sıradan insanların yaşamlarını zengin bir gözlemle yansıtabilmiş, böylelikle katı ve yüzeysel bir gerçekçilikten uzak kalmıştır. O drama­ turgu adlı bir kuramsal yapıt ve film senaryolar da yazmıştır.

Eserleri (başlıca): Oyun: Temp, 1930, (“Tempo”); Moy drug, 1932, (“Dostum”); Aristokrati, 1934, (“Aris­tokratlar”); Çelovek s ruzheim, 1937, (“Silahlı Adam”); Kremlevskiye kuranti, 1940, (“Kremlin’in Çanları”); Sot- verenie mira, 1946, (“Dünyanın Yaratılışı”); Missuriiski vals, 1949, (“Missouri Valsi”); Tret’aya patetiçeskaya, 1958, (“Üçüncü Patetik”); Albert Einstein, 1961. Kuram­sal: O dramaturgii, 1934.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>