Nihad Sâmi Banarlı Hayatı

Nihad Sâmi Banarlı Kimdir, Nihad Sâmi Banarlı Hayatı Biyografi

Türk edebiyat tarihçisi. Orta öğrenim kurumları için hazırladığı edebiyat kitaplarıyla tanınmıştır.

İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Mektebi’nde, Gelenbevi ve Mercan idadilerinde yaptı. Ortaokul ve liseyi Vefa ve İstiklal liselerinde okudu. 1930’da İstanbul Üniversitesi Ede­biyat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı yıl Edirne Lisesi’nde edebiyat öğretmenliğine başladı. 1942 yılında İstan­bul’a gelerek sırasıyla Kabataş, Galatasaray, Özel Işık ve Şişli Terakki liselerinde çalıştı. 1947’de İstanbul Eğitim Enstitüsü’ne, 1950’de İstanbul Yüksek Öğret­men Okulu’na atandı.

1959-1962 yılları arasında Yüksek İslam Enstitüsü’nde İslami Türk Edebiyatı Tarihi dersleri verdi. 1969 yılında emekliye ayrıldık­tan sonra Milli Eğitim Bakanlığı 1000 Temel Eser Komisyonu’nda üye ve başkan olarak çalışan Nihat Sami Banarlı, 13 Ağustos 1974’de, İstanbul’da öldü. Kızıl Çağlayan ve Bir Yuvanın Şarkısı adındaki oyunlarıyla 1933 yılında Milli Eğitim bakanlığının açtığı yarışmayı kazanmıştı.

Banarlı edebiyat tarihi konusundaki yazılarını Edirne’de görevliyken yazmaya başladı. Edirne Halkevi’nin çıkardığı Altı Ok dergisinde yayımlanan ilk yazılarından sonra İstanbul’daki Orhun, Ötüken ve Atsız dergilerine de yazı göndermeye başladı. Yedigün dergisinde yayımladığı makalelerin yanı sıra, gençler köşesinde edebiyata ilişkin sorulara yol göste­rici cevaplar yazdı. 1948-1960 yılları arasında Hürri­yet gazetesinde “Edebi Sohbetler” adıyla denemeler yazdı. 1958’de Yahya Kemal’in ölümü üzerine, kurul­masına büyük katkıda bulunduğu Yahya Kemal Enstitüsü’nün müdürü oldu, Yahya Kemal Müzesi’ni kurdu. Enstitünün çıkardığı derginin yazı işleri yö­netmenliğini yaptı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>