Miguel de Cervantes Kimdir

Miguel de Cervantes Kimdir,Miguel de Cervantes Hayatı ve Biyografi

(1547-1616)

İspanyol, yazar. Don Quijote adlı yapıtıyla romanın babası olarak anılır.

Madrid yakınlarında Alcala de Henares kasaba­sında doğdu, 19 Nisan 1616’da öldü. Bir sağlık

memuru olan Rodrigo de Cervantes ile Leonor de Cortinas’ın yedi çocuğundan biriydi. Küçük yaşta yoksulluk, borç ve borç yüzünden hapse atılma gibi yaşam gerçekleriyle yüz yüze geldi. Babası hapisten çıkınca, 1561’de ailece Madrid’e taşındılar. Aynı yıl Kral II. Philip, Madrid’i başkent olarak seçti. Böyle­ce, Miguel de Cervantes, resmi ve düzenli bir eğitimden yoksun kalmakla birlikte, İspanya’nın baş­kentinde kendi kendini yetiştirmek olanağını buldu. Kısa bir süre okula bile gitti. Kral Philip’in üçüncü karısı Valois’lı Elizabeth’in genç yaşta ölmesi üzerine yazdığı bir şiirle ilk kez 1569’da küçük bir çevrede dikkati çekti. Şiir okul dergisinde basıldı, derginin editörü ise Hümanizma’nın son temsilcilerinden ve Erasmus’un öğrencisi Juan Lopez de Hoyos’du. Şiiri sunan yazısında ondan iki kez “sevgili öğrencim” diye söz etmesi, bu öğretmenin Cervantes’le ilgilen­mekte olduğunu gösterir. Bu ilgi sonradan Don Quijote’nin (Don Kişot) ana temasını belirleyecektir.

Ya yolculuk merakından, ya da bir kavgadan ötürü hapse mahkûm olması yüzünden (bu mahkû­miyetin bir isim benzerliğinden ibaret olup olmadığı henüz saptanamamıştır) Cervantes, 1569’dan sonra, İtalya’ya gitti.Bu sırada, Kıbrıs’ı fetheden Osmanlılara karşı, Papa V. Pius’un çağrısıyla büyük bir Haçlı Seferi düzenlenmekteydi. Çağrıya yalnızca Venedik ve İspanya olumlu cevap verdi. II. Philip’in kardeşi Don John, Haçlı ordularının komutanlığına getirildi. Cervantes hemen Napoli’ye giderek orduya yazıldı. Büyük Haçlı Donanması Ekim 1571’de Lepanto Savaşını kazandı. Bu savaşta Cervantes tam bir kahraman gibi çarpıştı. Savaşın en kızgın anlarında hep ön saflardaydı ve sonunda göğsünden aldığı iki ağır yaranın yanı sıra sol elini de kaybetti. Don John komutasındaki Haçlı Donanması’nda, daha sonra, kardeşi Rodrigo da yanında olmak üzere iki kez daha savaştı. Sonunda Madrid’e dönmeye karar veren Cervantes, Don John’dan aldığı tavsiye mektuplarıyla yola çıktı, ama ülkesine dönerken Cezayir’deki Türk korsanların eline düştü. Tavsiye mektupları yüzün­den çok önemli bir kişi olduğuna karar verilince, serbest bırakılması için istenen fidye de o kadar yüksek oldu. Bu paranın sağlandığı 1580 yılma değin, birkaç başarısız kaçma girişimine karşın, Cervantes, Cezayir Beyi Hasan’ın tutsağı olarak kaldı.

İstenen 2500 dük ailesince sağlanınca hemen Madrid’e döndü. Tutsaklığı sırasında onu önemli kişi yapıp fidyesini yükselten tavsiye mektupları Madrid” de pek işe yaramadı ve Cervantes de birçok kahra­man gibi savaş sonrası unutuluşunu yaşadı, iyi bir memuriyete atanmamanın düş kırıklığı içinde yazarlığa başladı. Kendi ifadesine göre bu devrede yirmi-otuz kadar oyun yazdı. Bu dönem oyunlarından bugün yalnızca Eltrato de Argel il t La Numanciam metinleri vardır. 1584’de pastoral bir romans bastırmak üzere izin aldı ve ikinci bölümünü hiçbir zaman tamamlamadığı La Galatea adlı pastoral romansım yazdı. Don Kişot’daki ünlü kitap yakma sahnesinde yakmaya kıyamadığı kitap budur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>