Michel de Montaigne Hayatı

Michel de Montaigne Kimdir, Michel de Montaigne Hayatı Biyografi

Fransız, düşünür. Us ilkelerine daya­lı, kuşkucu bir anlayışla yazdığı De­nemeler’i Batı düşüncesinin gelişme­sinde etkili olmuştur.

montaigne28 Şubat 1533’de Perigord’da doğdu, 13 Eylül 1592’de aynı kentte öldü. Katolik inançlara bağlı, varlıklı ve soylu bir ailenin çocuğudur. Babasının etkisiyle, çok küçük yaşta öğrenim görmeye başladı. 1546’da College de Guienne’i bitirdi, Toulouse Üni­versitesinde hukuk okudu. Bir süre Bordeaux parla­mentosunda danışman, sonra belediye başkanı, Etat

Generaux’da milletvekili gibi değişik görevlerde bulundu. Almanya ve İtalya’da gezilere çıktı, bu sırada, La Boetie ile arkadaş oldu. Daha sonra bütün görevlerini bırakarak şatosuna çekildi, kendini felsefe ve edebiyatla ilgili çalışmalara verdi. Özellikle Yeni Stoacı filozoflardan Cicero, Seneca’yı inceledi, Kuş- kuculuk’un öncüsü Pyrrhon’u, Sekstos Empeirikos’ u, ayrıca Plutarkhos’u ve Özdekçilik’in temel kay­nağı sayılan Lucretius’u, Anadolu-Yunan filozofları­nı, Latin ozanlarını okudu. Bu çalışmaları sonucu felsefede us ilkelerine dayalı, kuşkucu bir yöntemi benimsedi.

Montaigne’in görüşleri, toplu olarak, Essais (De­nemeler) adlı yapıtında sergilenmiştir. Değişik konuları içeren, bu deneme türündeki kısa yazıların odağını insan, onun yaşamı ve doğası oluşturur. Ona göre insan gerçeği kavrayabilmek için, kuşkuyu ilke edinmesi gereken bir us varlığıdır. Ancak us ve deney bütün gerçekleri kavramaya elverişli değildir. Bu nedenle, her türlü kesin yargıdan kaçınmalı, usu aydınlatacak başka bir kaynak da aramalıdır. Bu kaynak inan olabilir. Ancak, Montaigne’in inan ko­nusundaki kanısı, kimi felsefe tarihçilerince tartışmalı görülmüş, bağlı bulunduğu Katolik çevrenin tepkisin­den kaçındığı için böyle bir yolu seçer görünmeyi yeğlemiştir, denmektedir.

  • Eserleri (başlıca): Essais, 3 cilt, 1580-1588, (Deneme­ler, 1947).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>