Melvin Calvin Kimdir

Melvin Calvin Kimdir, Melvin Calvin Hayatı Biyografi

ABD’li biyokimyacı. Fotosentez ola­yındaki kimyasal tepkimeleri açıkla­yarak, bitkilerin yaşamında temel rol oynayan kimyasal süreçlerin anlaşıl­masına ışık tutmuştur.

8 Nisan 1911’de Minnesota Eyaleti’nin St. Paul kentinde doğdu. 1931’de Michigan Madencilik ve Teknoloji Okulundan diplomasını, 935’de Minneso- to Üniversitesinden doktora derecesini aldıktan son­ra İngiltere’ye giderek iki yıl kadar Manchester Üniversitesinin kimya bölümünde çalıştı. 1937’de ABD’ye dönerek Berkeley’deki California Üniversi­tesinin kimya bölümünde öğretim üyesi olarak göre­ve başladı, 1947’de de profesörlüğe yükseltildi.

Öğre­tim görevinin yanı sıra, 1946-1980 arasında aynı üniversiteye bağlı Lawrence Radyasyon Laboratuvarında biyo dinamik kimya bölümünün yöneticiliğini yürüten Calvin, ABD Ulusal Bilimler Akademisi’ne ve Londra’daki Royal Society’ye üye seçilmiş, özel­likle fotosenteze ilişkin çalışmaları pek çok ulusal ödül dışında 1961’de Nobel Kimya Ödülü ve 1964’de Royal Society’nin Davy madalyasıyla ödüllendiril­miştir.

Yeşil bitkilerde yaşamın temel süreci olan foto­sentez olayı, ışık enerjisi, karbon dioksit ve suyun karbonhidratlara dönüşmesiyle sonuçlanan bir dizi kimyasal tepkimeye dayanır. Bu süreçte, başlangıç ürünü olan karbon dioksitten son ürün olan glikoza dek uzanan tepkime zincirindeki ara basamakların saptanmasında en büyük pay, California Üniversite­sinde Calvin’in başkanlığında çalışan bir araştırma grubunundur.

İncelemelerini yeşil tatlısu yosunların­dan Chlorella üzerinde sürdüren Calvin, tepkime zincirinin belli bir yerinde tepkimenin gelişmesini durdurarak ara bileşikleri tanımlayabileceğini ve kar­bon dioksitteki karbon atomunun yerini işaretleyerek dönüşüm basamaklarını izleyebileceğini düşündü. Karbonun radyoaktif izotopu olan ve kendiliğinden ışın yayan karbon 14’ün yeri Geiger sayacıyla belirlenebildiğinden, böyle bir araştırmada en uygun yön­tem 14C – kullanmaktı. Nitekim Calvin ve arkadaşları, radyoaktif karbon dioksit emmiş hücre özütlerini kâğıt kromatografisiyle inceleyerek, radyoaktif kar­bonlu glikoza varıncaya dek hangi ara bileşiklerin oluştuğunu gözlemlemeyi başarmışlardı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>