Martin Deutinger Kimdir

Martin Deutinger Kimdir, Martin Deutinger Hayatı Biyografi

Alman, filozof ve tanrı bilimci. Kato­lik kilise öğretisiyle felsefeyi uzlaştırmaya çalışmıştır.

24 Mart 1815’de Langenpreising’de doğdu, 9 Eylül 1864’de Bad’da öldü. Önce doğduğu ilde öğrenim gördü, sonra Münih Üniversitesinde Baa-der’in öğrencisi olarak felsefe okudu.Tanrı bilim sorun­ları üzerinde durdu.

Deutinger’in felsefeye yaklaşımı tanrı bilim so­runlarına duyduğu ilgi dolayısıyla dır  Schelling ve Baader öğretilerini benimsemesine karşılık, daha çok, tanrı bilime ağırlık verdi. Özellikle istenç, oluş ve “ben” kavramları üzerinde durdu. Felsefe ile Katolik inançlarını konu edinen tanrı bilim arasında, varlık konusunda kökten bir bağlantı olduğu görüşünden yola çıkarak bu iki öğretiyi uzlaştırmaya çalıştı.

Deutinger’e göre bir “salt ben” vardır; bu kesindir, gerçektir. İstenç ya da istemekle oluş (Wol- len und Sein) özdeştir. Ayrıca oluş ile Tanrı bilgisi de özdeştir. Çünkü ancak Tanrı’nın bildiği ve istediği “oluş” içinde gerçekleşebilir. Tanrı istenci sınırsız olduğundan onun olaylar ve varlık türleri üzerindeki egemenliği de kesindir.

Tanrı bilimle felsefeyi uzlaştırmaya çalışan Deutinger doğa bilimleri konusunda da çalışmış, özellikle felsefeye bilimsel bir nitelik kazandırma ereğini güt­müştür. Ona göre felsefe olgucu bir yönteme bağlan­malı, bütün sorunlara kurgucu açıdan bakmalıdır. Bu düşüncelerini Grundlinien einer positiven Philosophie (“Olgucu Bir Felsefenin Temel Çizgileri”) adlı eserinde derinlemesine incelemiştir. Kendisinden sonra gelen ve felsefe-tanrı bilim arasında uzlaştırıcı bir yol arayan düşünürle^ üzerinde bu yapıtın büyük etkisi olmuştur. christl. Wisşenschaft, 1857, (“Yeni Felsefenin ve Hristiyan Biliminin İlkesi”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>