Marc Riboud Hayatı

Marc Riboud Kimdir, Marc Riboud Hayatı Biyografi

Fransız, fotoğrafçı. Röportaj fotoğ­rafının çağdaş ustalarından biridir.

Lyon’da doğdu. Endüstri mühendisliği eğitimi gördü. II.Dünya Savaşı’ndan sonra amatör olarak fotoğraf çek­meye başladı, giderek bu sanata bağlandı. 1950’de bü­yük hayranlık duyduğu H.Cartier Bresson’la tanıştı, fo­toğraflarını gösterdi. Onun yüreklendirmesiyle yaşamı­nı bütünüyle fotoğrafa adamaya karar verdi. 1952’de bu kararını uyguladı, mühendislik mesleğini bıraktı. Ertesi yıl ünlü fotoğraf ajansı Magnum’a katıldı. 1955’de ilk Uzakdoğu gezisine çıktı. 1957’de Çin Halk Cumhuriyeti’ne giren ilk Batılı fotoğrafçılardan biri oldu. Bu gezi­sinde Çin’nde dört ay kaldı ve yoğun biçimde fotoğraf çekti. 1958’de yeni bir Uzakdoğu gezisine çıktı. İç savaş sırasında Endonezya’da, sonra Malezya’da, Filipinler’de ve Japonya’da fotoğraf çekti. 1959’da Paris Match der­gisi için “Dünyanın En Uzun Yolu” adlı, Alaska’dan Meksika’ya uzanan bir gezi röportajı gerçekleştirdi. “Af­rika’da Bir Yıl” röportajından sonra SSCB’de ilk uzay adamı Gagarin’in dünyaya dönüşünü fotoğrafladı. Dağcı Edmund Hillary ile birlikte Everest’in doruğuna çıktı. Birkaç kez Türkiye’ye geldi. Anadolu’nun çeşitli yerle­rinde fotoğraf çekti, Time-Life dizisinin İstanbul kitabı­na Ara Güler ve John Garret’le bitlikte fotoğraflarıyla kat­kıda bulundu. 1965 ve 1975’de iki kez daha Çin’e gitti. Bu çalışmalarını dünyanın çeşitli dergilerinde yayımla­dı, birçok ülkede sergiler açtı. Alman Leica firmasının çok az sayıda fotoğrafçıya verdiği Master of Leica unva­nını kazandı ve ASMP’ye (American Society of Magazi­ne Photographers-Amerikan Dergi Fotoğraçıları Derne­ği) üye seçildi.

Riboud, II.Dünya Savaşı’ndan sonra yetişen basın ve röportaj fotoğrafçıları kuşağının önemli bir temsilcisidir. Magnum ajansı fotoğrafçılarının dolaysız ve belgeci tar­zında, ama belirgin ve özgün bir kişisel üslupla, çok il­ginç dizi röportajlar gerçekleştirmiş, yapıtlarıyla günü­müz fotoğrafçılarına örnek olmşutur.

Eserleri (başlıca): Three Barıners of China, (“Çin’in Üç Sancağı”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>