Lusien Goldmann Kimdir

Lusien Goldmann Kimdir,Lusien Goldmann Hayatı ve Biyografi

(1913-1970)

Rumen asıllı Fransız felsefeci, toplum bilimci ve edebiyat eleştirmeni. İnsan bilimlerinde yöntem sorunuyla ilgili çalışmaları, II.Dünya Savaşı sonrası Fransız düşüncesinde önemli bir yer tutar.

Bükreş’te doğdu, 1970’de öldü. Bükreş Üniversitesinde hukuk, ardından bir yıl süreyle Viyana Üniversitesinde felsefe okudu. 1934’de Paris’e gitti. Sorbonne Üniversitesinde hukuk, siyasal bilim ve edebiyat dallarında öğrenimini sürdürdü. Cenova’da iki yıl Jean Piaget ile çalıştı. Centre National de la Recherche Scientifique’e (Fransız Ulusal Bilim Araştırmaları Merkezi) katıldı. 1956’da Sorbonne Üniversitesinde edebiyat doktorasını tamamladı. 1958’den sonra Paris’teki Ecole Pratique des Hautes Etudes’de bölüm başkanlığı yapa; burada edebiyat sosyolojisi ve felsefe okuttu. 1961’de Brüksel Üniversitesinde Edebiyat Sosyolojisi Araştırmaları Merkezinin başkanı oldu.

Goldmann, 1955’lerde Avrupa’da çağdaş sosyo­lojinin tarihsel bakış açısını giderek yitirdiğini öne sürerek bunun var olan toplum yapısını onaylamak anlamına geldiğini belirtmiş, insan davranışlarını tarihsel gelişmesi içinde kavrayacak bir yöntem geliştirmeye çalışmıştır. “Genetik Yapısalcılık” olarak kavramlaştırdığı bu bakış açısı, insan bilimlerinde öteden beri sürmekte olan yöntem tartışmalarının eleştirel bir değerlendirmesine dayanır.

İnsanın yaratıcı ve dönüştürücü eyleminin de incelendiği insan bilimlerinin yönteminin, bu bakımdan doğa bilimlerinden ayrıldığını belirten Goldmann, doğa bilimlerindeki “açıklama” kavramı ile “anlama” ya dayanan bir betimlemenin, genetik yapısalcı bakış açısıyla birleştirilerek kültür oluşumlarının incelenebileceği genel bilimsel bir yönteme varılabileceğini savunmuştur. Goldmann, büyük ölçüde Piaget’nin ve Lukacs’ın kavramlarından yararlanmış, Marxizm’in tarihsel-diyalektik yöntemine bağlı kalmıştır. Lukacs’ ın “bütünlük”, “dünya görüşü”, “aşkın özne”, “olanaklı bilinç” gibi genel düzeydeki kategorilerini, Piaget’nin “uyarlama” ve “uyum sağlama”ya dayanan denge modeli anlayışına oturtarak, inceleme işleminin tarihsel ve pratik boyutlarını bütünleştirmeye çalışmıştır. Goldmann’a göre insan davranışları toplumsal yapılar dışında düşünülemez. Toplumsal yapıların kendi dışlarındaki yapılarla uyum sağlama çabası, tarih içinde sürekli bir değişimi getirir. İnsan iradesinden bağımsız olmayan yapılar, insanların daha önceki eylemlerinin (praxis) sonucudur. Goldmann’a göre yapıların oluşumu (genesis) tarih içinde izlenirken, var olan yapıların açıklaması da daha geniş yapılara başvurularak yapılmalıdır. Her yapı kendi içinde bir betimlemeyle “anlaşılabilir” ve onu kucaklayan daha geniş bir yapı aracılığıyla “açıklanabilir”.

  • Eserleri (başlıca): La Communaute humaine et l’univers chez Kant, 1952, (“Kant’ta İnsan Toplumu ve Evren”); Sciences humaines et philosopbie, 1952, (İnsan Bilimleri ve Felsefe); Le Dieu cache, 1956, (“Gizli Tanrı”); Racine, 1956; Correspondance de Barcos, Abbe de Saint- Cyron, 1956, (“Saint-Cyron Papazı Martin de Barcos’un Yazışmaları”); Recherches dialectiques, 1958, (“Diyalektik Araştırmalar”); Pour une sociologie du roman, 1964, (“Roman Sosyolojisine Doğru”).

Lusien Goldmann Kimdir” üzerine bir düşünce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>