Louis Lavelle Hayatı

Louis Lavelle Kimdir, Louis Lavelle Hayatı Biyografi

Fransız, filozof. İnsan bilincinin bir edim olduğu görüşünü savunmuştur.

15 Temmuz 1883’de Saint Martin de Villereal’de doğdu, 1 Eylül 1951’de Parranquet’de öldü. 1932- 1934 arasında Sorbonne’da felsefe profesörlüğü yaptı. 1941’den ölene değin de College de France’taki felsefe kürsüsünde çalıştı. 1947’de Ahlak ve Siyaset Bilimleri Akademisi üyeliğine seçildi.

Le Senne ile birlikte hazırladıkları “Philosophie de l’esprit” (“Tinin Felsefesi”), adlı yayında metafiziğe dayalı felsefeyi savundu. Ona göre, nesneler özneden bağımsız var olamaz. Bu yüzden, gerçeklik, ancak öznenin araştırılmasıyla, doğrudan doğruya kişinin kendi bilincini incelemesiyle kavranabilir. İnsanın bilincini bir edim olarak anlayan Lavelle, onun, Salt Edim’in bir parçası olduğunu öne sürer. Salt Edim, kendi kendinde ve kendiliğinden vardır. İnsanın gövdesi ya da özdeği, Salt Edim’in parçası olan bilincin sınırıdır. Bu nedenle, saltlığa erişmek için bu özdekten sıyrılmak gereklidir. Özgürlüğü, bilinç yoluyla insanın kendini bilmesi, böylece de yaratma­sı, Salt Edim’in yaratıcılığına katılım olarak görür. Özgürlük insanın özüdür. Salt Edim, Salt Oluş, ya da Tanrı, bütün olasılıkları, tüm varlıkları içerir. Lavelle’ in bu yaklaşımı Tinselci Varoluşçuluk olarak nitelen­miştir.

Eserleri (başlıca): Le moi et son destin, 1936, (“Ben ve Yazgısı”); L’erreur de Narcisse, 1939, (“Narkissos’un

Yanılgısı”); Introduction â l’ontologie, 1947, (“Varlıkbili- me Giriş”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>