Latîfî Kimdir

Latîfî Kimdir, Latîfî Hayatı Biyografi

Osmanlı tezkire yazarı. 1568’de değin yetişmiş Osmanlı şairlerini anlatan Tezkire ‘siyle tanınmıştır.

Kastamonu’da doğdu, 13 Ekim 1582’de Kızıldeniz’de öldü. Asıl adı Abdüllatif’tir. II.Mehmed [Fa­tih] dönemi şairlerinden Hamdi’nin torunudur. Kas­tamonu’da başladığı öğrenimini yarıda bırakarak çalışmaya başladı, muhasebe ve kâtiplik işlerinde görev aldı. Defterdar İskender Çelebi’ye yazıp sunduğu bir kasidenin beğenilmesi üzerine Belgrad’ta imaret kâ­tipliğine atandı. 1543’de İstanbul’a döndü ve çeşitli imaret katipliklerinde bulundu. 1546’da bitirip I.Süley­man’a [Kanuni] sunduğu Tezkire’si beğenilince Ebu Eyyub-i Ensarî vakfının kâtipliğine getirildi ve 1553’de değin bu görevde kaldı. Daha sonra Rodos’a Kanuni imaretine kâtip olarak gönderildi, oradan da Mısır’a gitti. Bundan sonraki yaşamı üstüne bir şey bilinmi­yor. Ancak Kefevî’nin (P-1601 )Raznâme adlı yapıtın­da, Latifî’nin 1582’de Süveyş’ten Yemen’e gitmek üzere bindiği geminin fırtınaya tutulup parçalanması sonucunda boğularak öldüğü belirtilmektedir.

Latifi, Tezkire’sinde on iki kitap yazdığından söz eder ve bazılarının adlarını da verir. Ancak yalnız on yapıtı saptanmış durumdadır. Bunların ilki Risale-i Evsaf-ı İstanbul’dur. Yapıt, 1522-1525 arasında yazıl­mıştır. Bir mukaddime, altı fasıl ve bir hatimeden oluşur. İstanbul’u çeşitli yönleriyle tanıtan önemli bir yapıttır.

Eserleri (başlıca): Miinazara-i Latifi (Fusul-i Erbaa), (ö.s.), 1870; Tezkire-i Latifi, (ö.s.), 1896; Evsâf-ı İstanbul, (ö.s.), N.Suner (yay.), 1977; Subhatü’l-Uşşak,(Süleymani- ye Kütüphanesi, Ayasofya Bölümü, No.378);,4£zW-/ ibrahim Paşa, (Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Bölümü,No. 1904);Esami-i Suverüİ-Kur’an,(Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa Bölümü,No.2748);Nazmü’l- Cevâhir, (Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi, No. 341).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>