Kırşehir Hakkında Bilgi

Kırşehir Hakkında Bilgi, Kırşehir İlinin Özellikleri

Kırşehir, İç Anadolu Bölgesi’nde il ve il merkezi kent. Yüzölçümü 6.570 km2 olan Kırşehir ili doğu ve kuzeydoğuda Yozgat, güneydoğuda Nevşehir, güneyde Aksaray, batıda Ankara, kuzeybatıda da Kırıkkale illeriyle çevrilidir. Kabaca bir paralelkenarı andıran il topraklarını güney ve güneybatıda Kızılırmak, batı ve kuzeybatıda Kılıçözü, kuzey ve kuzeydoğuda da Delice Irmağı sınırlar.

Kırşehir Doğal yapısı : Kırşehir Masifi olarak adlan­dırılan eski temelin daha genç malzemeler ve volkanik kayaçlaria örtülmesi sonucunda oluşan Kırşehir Platosu, birkaç dağ kütle­siyle engebelenmiş ve akarsu vadileriyle yarılmış dalgalı bir düzlüktür. İl toprakları­nın kuzey kesimini Çiçekdağı (1.691 m), orta kesimini de Baran Dağı (1.677 m) ile Kervansaray Dağı (1.679 m) engebelendirir. Ormanlarla kaplı Çiçekdağı dışında ilin doğal bitki örtüsü step bitkilerinden oluşur.

İlin başlıca akarsuları Kızılırmak ile bu ırmağın kollan olan Delice Irmağı ve Kırşehir Çayıdır. Baran Dağından kay­naklanan birçok akarsuyun Kaman yö­resinde birleşmesiyle oluşan Kılıç­özü, Kırıkkale iliyle doğal sınır çi­zer ve güneydoğudan gelen Malaközü ko­lunu aldıktan sonra ili terk edip Delice Irmağına katılır. Baran Dağının kuzey ya­maçlarından çıkan Kırşehir Çayı, Kırşehir Kılıçözü Deresi olarak da bilinir. Önce doğuya yönelen akarsu kuzey-güney doğrul­tusunda akar ve Kırşehir kentinden geçtik­ten sonra Kızılırmak’a katılır. Bu akarsu üzerinde sulama ve taşkın önleme amaçlı Çoğun Barajı, Kızılırmak üzerinde de ener­ji üretimi amaçlı Hirfanlı ve Kesikköprü barajları kurulmuştur. Kırşehir-Ankara il sınırı, Hirfanlı ve Kesikköprü baraj gölle­rinden geçer. İlin doğu kesiminde yer alan sığ Seyfe Gölü yazın tuzlu bir bataklığa dönüşür. Sularının tuzluluğu nedeniyle su­lamada yararlanılamayan Seyfe Gölünün bulunduğu alan kapalı bir havza niteliğinde­dir. Nevşehir sınırı yakınında da küçük bir obruk gölü vardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>