Kari Wührer Kimdir

Kari Wührer Kimdir, Kari Wührer Hayatı Biyografi

Çek asıllı ABD’li siyasal bilimci. Top­lumsal gelişme ve modernleşme ko­nularında çalışmalar yapmıştır.

21 Temmuz 1912’de Prag’da doğdu, 1938’de Prag’daki Charles Üniversitesinden hukuk ve siyaset bilimi doktoru derecesini aldı. Aynı yıl ABD’ye gitti. 1942’de Massachusetts Institute of Technology’de uluslararası ilişkiler konusunda ders vermeye başladı. 1948’de ABD vatandaşı oldu, 1958-1967 arasında Yale Üniversitesinde daha sonra Harvard Üniversite­si’nde ders verdi.

Deutsch toplumsal gelişme ve modernleşme so­runlarıyla ilgilenmiştir. Çalışmalarında, “toplumsal hereketlenme” kavramını kullanan Deutsch kavramın özellikle geleneksel ekonomik ve psikolojik yapılan­maların zayıfladığı, yeni toplumsallaşma ve davranış kalıplarının benimsenmeye başlandığı bir dönüşüm sürecinde geçerli olduğunu savunmuştur. Ona göre, toplumsal hareketlenme, toplumun değişik kesimleri arasında bir ilişkiler ağının kurulmasını içerir. Bu ise asgari bir iktisadi ve teknolojik gelişme düzeyini gerektirir. Bireyler süreç içinde yeni oluşan yapıyla bütünleşirler.

Deutsch’a göre toplumsal hareketlenme ve mo­dernleşme kavramları birbirleriyle yakından ilişkili­dir. Toplumsal hareketlenme bir toplumun etkin bir biçimde modernleşmesini güvence altına alır. Öte yandan toplumsal hareketlenme düzeyi, bir siyasal sistemin ulaştığı gelişme noktasının da bir gösterge­sidir.

Eserleri (başlıca): Nationalism and Şocial Communi- cation, 1953, (“Miliyetçilik ve Toplumsal İletişim”); Natio­nalism and Its Alternatives, 1969, (“Milliyetçilik ve Seçenekleri”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>