Kanada İlerici Muhafazakar Partisi

Kanada İlerici Muhafazakâr Partisi, İngilizce progressive conservative party of Canada (pep), Fransızca parti progressiste- conservateur du Canada. Kanada’mn başlıca siyasal partilerinden biri. Kökeni, Kanada Dominyonu’nun kurulmasından (1867) yüz yıl kadar önce biçimlenmeye başlayan siyasal sistemde Tory’ler olarak bilinen İngiliz yönetimi yanlısı gruplara dayanır. Tory’ler gibi hiziplere bölünmüş ve kararsız bir yapı gösteren Reformcular ise karşıt siyasal akımı oluşturuyordu. Uzun yıllar birbirleriyle çekişen bu hareketler, başında Reformcuların bulunduğu Koloni yönetiminin iç bölünmeler sonucunda düş­tüğü 1854’ten sonra disiplinli yeni partilere dönüştü. Eski Tory’ler ile Fransız kökenli Kanadalıların çoğunluğu oluşturduğu öbür muhafazakârlar, ılımlı liberaller grubuyla birleşerek John Macdonald’ın önderliğinde Liberal Muhafazakâr Parti’yi kurdu. I. Dünya Savaşı ve sonrasını kapsayan bir dönem dışında bu ad altında etkinlik göste­ren parti, 1942’de Kanada İlerici Muhafaza­kâr Partisi adını aldı. Liberal Muhafazakârlar, 1864’e değin Ka­nada Parlamentosu’na egemen oldu. Bu tarihte Liberallerle oluşturulan koalisyon 1867’de sona erdi. Macdonald’ın koalisyo­nu sürdürme girişimi, 1873’te partinin se­çimlerde ağır bir yenilgiye uğraması yüzün­den başarısızlıkla sonuçlandı. Partinin ba­şında kalan Macdonald, korumacı gümrük tarifeleri programıyla 1878’de büyük bir çoğunlukla iktidara dönmeyi başardı. Mcdonald’ın ölümünden (1891) sonra etkili bir önderden yoksun kalan parti 1896’da iktidardan düştü ve uzun bir muhalefet döneminin ardından 1911’de Québec milli­yetçilerinin desteğiyle yeniden hükümet kurdu. I. Dünya Savaşı sırasında çok sayıda liberalin de desteğini sağladı. 1921’de Ulu­sal Liberal ve Muhafazakâr Parti adıyla girdiği seçimlerde ağır bir yenilgi aldı. Sonraki yıllarda birincisi 1926’da üç ay, ikincisi ise 1930-35 arasında olmak üzere iki kez iktidarda bulundu. John G. Diefenba- ker’m Haziran 1957’de bir azınlık hükümeti kurmasından sonra 1958 seçimlerinde bü­yük bir çoğunluk elde etti ve 1963’e değin iktidarda kaldı. 1967’de Diefenbaker’ın ye­rine parti başkanlığına Robert L. Stanfield getirildi, ama o da 1968 seçimlerinde yenilgi­ye uğradı. Joe Clark’ın başkanlığı sırasında parti, dokuz aylık bir dönem (1979-80) dışında federal düzeyde hükümetin dışında kaldı. 1983’te Clark’ın yerine Brian Mulro- ney geçti. 1984 genel seçimlerinde yeniden iktidara gelen İlerici Muhafazakârlar, bu başarılarını 1988’de yapılan erken seçimler­de de sürdürdüler.

Kanada siyasal geleneğinde ne Muhafaza­kârlar, ne de Liberaller sağ ya da sol kanat partileri olarak tanımlanabilir. Çeşitli eği­limleri barındıran Muhafazakâr Parti’nin politikalarını ideolojiden çok, siyasal bek­lentiler, yerel konular ve pratik gereksinim­ler belirler. Bununla birlikte Muhafazakâr­lar genellikle mali konularda katı, toplum­sal konularda ise hükümet müdahalesinin azaltılmasından yana bir tutum takınmış­lardır.

Kanada İlerici Muhafazakar Partisi” üzerine 5 düşünce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>