Jules Lachelier Hayatı

Jules Lachelier Kimdir, Jules Lachelier Hayatı Biyografi

Fransız, düşünür. Doğa felsefesinde tümevarımı yöntem olarak benimse­miş ve geliştirmeye çalışmıştır.

Jules Esprit Nicolas Lachelier 27 Mayıs 1832’de Fontainebleau’da doğdu, 16 Ocak 1918’de aynı kentte öldü. Babası kaptandı. 1851-1854 arasında Ecole Normale Superieure’de ve Sens Lisesi’nde öğrenim gördü. 1857-1858 yıllarında Toulouse’da, 1861’de de­ğin Caen’da, 1862’de de Paris’te öğretmen oldu. 1871’de edebiyat doktoru sanını aldı. 1864’ten başla­yarak felsefe dersleri verdiği Ecole Normale’deki görevini 1875’de bırakarak Paris Akademisi müfettişi oldu. 1879’da halk eğitimi genel müfettişliğine getiri­len Lachelier, 1900’de emekli olana değin bu görevde kaldı. 1896’da Ahlak ve Siyaset Bilimleri Akademisi’ ne üye seçildi.

Lachelier Ecole Normale’deki öğretmeni Ravais- son’un öncülük ettiği Fransız Yeni-Tinselciliği’nin temsilcilerindendir. Kuşkuculuk’un, ve Seçmecilik’in yetersiz bulduğu yönlerini eleştirir. Ona göre bilginin nesnelliği ustan kaynaklanır. Tümevarım ise, olguları yöneten yasaların bilgisine ulaştıracak bir yöntemdir. Doğa felsefesini, bu yöntem üzerine kuran Lachelier’ ye göre doğa yasalarının iki ilkesi vardır. Biri, olguların diziler oluşturduğu, öteki dizilerin dizgeleri ortaya çıkardığıdır. Birinci ilkede, önce gelen olgu, bir sonrakinin etkin nedenidir. Bunların oluşturduğu “bütün” ise, Kant’ın da belirttiği gibi, olguların ya da dizilerin ereksel nedenidir, bu da tümevarımın temeli­dir.

Lachelier’ye göre her olgunun nedeni, genel yasalar içindedir. Böylece her nesne bir birliği belirleyip smırladığınca var olur. Lachelier, metafizik öz­gürlük konusunda Leibniz’den etkilenmiştir. Kant’ın nedensellik ile ilgili görüşlerinin Fransa’da tanınması­nı sağlamıştır.

  • Eserleri (başlıca): Du fondement de l’induction, 1871, (Tümevarımın Temeli Hakkında, 1949); Oeuvres de Jules Lachelier, (ö.s.), 2 cilt, 1933, (“Jules Lachelier’nin Yapıtları”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>