Joseph Glanvill Kimdir

Joseph Glanvill Kimdir,Joseph Glanvill Hayatı ve Biyografi

(1636-1680)

İngiliz, filozof. İngiliz Kuşkuculuğuna dizge niteliği kazandırmıştır.

Plymouth’da doğdu, 4 Kasım 1680’de Bath’da öldü. 1652-1658 arasında Oxford’daki Exeter ve Lincoln kolejlerinde öğrenim gördü. Henry More’ < dan etkilenerek, Cambridge Platoncuları’nın kimi ikinci görüşlerini benimsedi. Daha sonra Royal Society’nin başbakan- önde gelen düşünürleriyle ilişki kurdu ve 1664’de  dönemi buraya üye seçildi. 1666’da, Bath’deki Abbey kilise­sinde, papaz olarak çalışmaya başladı. 1678’de Worcester papazı oldu. 1672’den sonra Il.Charles’ın saray vaizliğine atandı.

17.yy’da İngiliz Kuşkucuları, Descartes’ın ortaya attığı yanıtlanmayan metafizik kuşkular ile, sağduyu ve olasılıkla çözülebilecek kuşkular arasına bir ayrım koymaya çalıştılar. Glanvill’in de içinde olduğu bu akıma göre, dünya üzerinde kesin bilgi edinilemez; ancak kuşku duyulmayacak bilgiler de vardır.

Yararlı ve olasılıkçı bir bilim arayışı içinde Glanvill, Dogmacılık’a karşı çıkar. Bilimin belirsizlik­lere dayanmakla oluşturulamayacağını belirterek bil­giyi ikiye ayırır: 1) Yanılmaz kesinlikte bilgi, 2) Kuşkulanılmaz kesinlikte bilgi. İnsan, yetileri sı­nırlı olduğu için yanılmaz kesinlikteki bilgiye ulaşa­maz. İnsan, Adem’in günahından önce, nesnelerin gerçek nedenlerini bilebiliyordu. Oysa bugün gövde, ruh ve doğa ile ilgili birçok sorunun yanıtını bulamaz. Bu yüzden insan, doğa ve Tanrı konularındaki sorularını yanıtlamak için, kuşkulanılamaz bilgiyi gereksinir. Kuşkulanılamaz bilgi, kuşkulanmak için hiçbir neden bulunmayan bilgidir. Glanvill’in nedensellik çözümlemesinde de kuş­kuculuk görülür. Nedensellik duyumla namaz. Eksik­siz bilgi, nedensel bilgi olacağına göre, nedensel bağları kuramayan insan, eksiksiz bilgiye ulaşamaz.

Bu görüşleriyle Royal Society’nin bilimsel çalış­malarına bir temel oluşturan Glanvill, Locke, New- ton ve Hume’u dolaylı olarak etkilemiştir.

  • Eserleri (başlıca): Scepsis Scientifica or, Confest Ignorance, The Way to Science, 1665, (“Bilimsel Kuşku ya da Bilime Giden Yol”); yl Philosophical Endeavor towards the Def ense of the Being ofWitches and Apparitions, 1666, (“Cadıların ve Hayaletlerin Varlığını Savunmak Yolunda Felsefi bir Çaba”); Plus Ultra: or, the Progress and Advancement of Knowledge, 1668, (“Bilginin Gelişimi ve İlerlemesi”); Essays on Several Important Subjects, 1676, (“Birkaç Önemli Konu Üzerinde Denemeler”); Sadducis- mus Triumphatus, (ö.s.), 1681, (“Büyücülüğün Zaferi”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>