Joris-Karl Huysmans Hayatı

Joris-Karl Huysmans Kimdir, Joris-Karl Huysmans Hayatı Biyografi

Fransız, romancı. Otobiyografik içe­rikli romanları ve sanat eleştirileriyle tanınmıştır.

5 Şubat 1848’de Paris’te doğdu, 12 Mayıs 1907’de aynı kentte öldü. Asıl adı Charles Marie Georges Huysmans’dır. Hollanda asıllı bir aileden geliyordu. Bir süre hukuk öğrenimi gördükten sonra yirmi yaşında İçişleri Bakanlığı’na memur olarak girdi. Bu işini otuz yıl sürdürdü. Goncourt Akademisi’nin ilk başkam oldu.

1876’da yayımlanan Marthe, histoire d’une fille (“Marthe, Bir Kızın Öyküsü”) adlı romanıyla başla­yan ilk yapıtlan Zola’nın ve doğalcı (natüralist) romancıların etkisindedir. “Sac au dos” (“Çanta Sırtta”) adlı kısa romanı 1870-1871 Fransız-Alman Savaşı izlenimlerine dayanır. Daha sonra yazdıklarıy- la doğalcı edebiyattan uzaklaşmıştır. 1884’de yazdığı A rebours (“Tersine”) adlı romanı İngiliz ve Fransız yazarlarını derinden etkilemiştir. Kitabın kahramanı­nın Mallarme olması, o günlerde pek tanınmayan Mallarme’nin ünlenmesini sağlamıştır. Huysmans’ın son dönem yapıtlarında dinsel temalar ağırlık kazan­mıştır.

Otobiyografik içerikli romanlannın yanı sıra sanat eleştirileri de yazan Huysmans, L’art moderne
(“Çağdaş Sanat”), Certains (“Kimileri”) gibi yapıtla­rıyla izlenimci (empresyonist) ressamların değerini vurgulayan ilk yazar olması bakımından önemlidir.

  • Eserleri (başlıca): Roman: Marthe, histoire d’une fille, 1876, (“Marthe, Bir Kızın Öyküsü”); Â rebours, 1884, (“Tersine”); Lâ-bas, 1891, (“Orada”); En route, 1895, (“Yolda”); La cathedrale, 1898, (“Katedral”) Les foules de Lourdes, 1905, (“Lourdes’un Kalabalıkları”). Sanat Eleştirisi: L’art modeme, 1883, (“Çağdaş Sanat”}; Certains, 1889, (“Kimileri”); Trois primitifs, 1905, (“Üç Primitif”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>