John Ray Kimdir

John Ray Kimdir, John Ray Hayatı Biyografi

İngiliz, doğa bilimci. Bitki sınıflandırmasındaki sağlam sistemiyle olduğu kadar, zooloji ve doğa felsefesi alanın­daki yapıtlarıyla da çağının en etkili bilim adamlarından biridir.

29 Kasım 1627’de Essex’teki Black Notley kasabasında doğdu, 17 Ocak 1705’de aynı yerde öldü. Orta halli bir demirci ustasının oğluydu. Burslu öğrenci olarak okuduğu Cambridge’deki Trinity College’ı 1648’de bitirdi ve ertesi yıl öğretim üyeleri arasına katılarak, on üç yıl boyunca hem Eski Çağ kültürü, Yunanca ve matematik dersleri verdi, hem de okulun bahçesinde çeşitli bitkiler yetiştirerek botanik araştır­maları yaptı.

Cambridge dolaylarım dolaşarak derlediği, yerel bitki örtüsüne ilişkin bilgi ve gözlemlerini 1660’ta, Catalogus plantarum circa Cantabrigiam nascentium adıyla yayımladı. Daha çok “Cambridge Kataloğu” diye bilinen ve dokuz yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu kitaptan sonra, tüm İngiltere’nin bitki örtüsünü tanımlayıp sınıflandıracağı çok daha geniş kapsamlı bir katolog hazırlamayı tasarlıyordu. Ancak, Trinity College’ın gelenekleri uyarınca 1660’ta papaz olduğu için, Il.Charles’ın 1662 tarihli buyruğuna uyarak, tüm din adamları gibi Anglikan Kilisesi’ne bağlılık yemini etmeye zorlandığında, Püriten inançlan nedeniyle yemin etmeyi reddedince öğretim görevine son verildi.

  • Eserleri (başlıca): Catalogus plantarum circa Canta- brigiam nascentium, 1660, (“Cambridge Dolaylarında Yeti­şen Bitkiler Katalogu”); Catalogus plantarum Angliae et insularum adjacentium, 1679, (“ingiltere ve Komşu Adala­rın Bitki Kataloğu”); Collections of English Words, 1673, (“İngilizce Sözcükler Derlemesi”); Francisci Willugbbeii ornitbologiae, 1676, (“Francis Willughby’nin Ornitoloji­si”); Methodus plantarum nova, 1682, (“Yeni Bitki Sınıflan­dırma Yöntemi”); Historia piscium, 1686, (“Balıkların Ta­rihi”); Historia plantarum, 3 cilt, 1686-1704, (“Bitkilerin Tarihi”); Synopsis methodica stirpium Britanicarum, 1690, (“Britanya Bitkilerini Sınıflandırma Yönteminin Özeti”); The Wisdom of God, 1691, (“Tann’nın Hikmeti”); Tbree Physico-Theological Discourses, 1693, (“Uç Fiziksel-Tanrı- bilimsel Söylev”); Synopsis animalium quadrupedum et serpentini, 1693, (“Dört Ayaklı Hayvanlar ve Yılanlar Üs­tüne Özet Bilgiler”); Historia insectorum, (ö.s.), 1710, (“Böceklerin Tarihi”); Synopsis av’ıum et piscium, (ö.s.), 1713, (“Kuşlar ve Balıklar Üstüne Özet Bilgiler”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>