Johannes Rehmke Hayatı

Johannes Rehmke Kimdir, Johannes Rehmke Hayatı Biyografi

Alman, filozof. Gerçek bireyler arasında kurulan bağlantıdan kaynaklanır görü­şünü içeren bir felsefe anlayışını geliş­tirmiştir.

1 Şubat 1848’de Elmshorn’da doğdu, 23 aralık 1930’da Marburg’ta öldü. Ortaöğrenimini doğduğu yerde bitirdikten sonra Zürich ve Kiel üniversitelerinde tanrıbilim ve felsefe okudu. 1873’de Zürich Üniversitesinde felsefe doktoru sanını kazandı. 1885-1921 arasında Greifsvvald Üniversitesi’nde felsefe profesörü olarak görev aldı.

Rehmke’nin felsefe alanındaki çalışmaları, genellik­le, bilgi kuramı, varlıkbilim, psikoloji ve ahlak konularında toplanır. Onun için önemli olan tek kaynağa dayalı, gerçek bir bilginin ortaya konmasıdır.

Gerçek bilgi de yalnız bilinç ve özne içeriği olarak değil, bireyler arasında kurulan ilişkiden doğar. Çünkü yalnız Ben’le başka Ben’ler arasındaki eylem bağlantısına dayanan gerçektir. Bu da eylemin bilinç akışı içinde kapalı kalmasından değil, bireyler arasında, karşılıklı ilişki biçiminde ortaya çıkan bir olay oluşundan dolayıdır. Hiçbir nesne kendi kendisi üzerine dönük biçimde devinemez, bir eylem olan devinme bir nesnenin başka bir nesneyle olan bağlantısını gerektirir. Bu nedenle insan usu “evrensel gerçeklik”i kavrayamaz. Rehmke’ye göre, bilginin öznede bulunan bir bilinç ürünü olduğunu söylemek, onu kendi içine kapalı bir ortamda göstermek gibi yanlış bir yargıya yol açar.

Eserleri (başlıca): Lebrbucb der allgemeinen Psycholo- gie, 1894, (“Genel Psikoloji Kitabı”); Die Seele des Menscben, 1902, (“insanın Tini”); Philosophie als Grundzvissenschaft,1910,  (“Temel Bilim Olarak Felsefe”); Die Willensfreiheit,1911,    (“İstenç Özgürlüğü”); Logik oder Philosophie als Wissenslehre, İ918, (“Bilgi Öğretisi Olarak Mantık ya da Felsefe”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>