Johann Kaspar Lavater Kimdir

Johann Kaspar Lavater Kimdir, Johann Kaspar Lavater Hayatı Biyografi

(1741-1801)

İsviçreli yazar ve tanrı bilimci. Yüz çizgilerinin karakteri yansıttığı görü­şünü savunmuştur.

15 Kasım 1741’de Zürich’te doğdu, 2 Ocak 1801’de aynı kentte öldü. Kuzey Almanya’da Protes­tan tanrıbilimci J.J.Spalding’in derslerini izledi. Bu sırada J.G.Sulzer ve M.Mendelssohn ile tanıştı. 1764’de Zürich’e döndü, dini görevler aldı. Almanya gezileri sırasında Goethe ile dostluk kurdu. 1789 Fransız Devrimi’ni desteklemekle birlikte, Fransızlar’ ın İsviçre’de kurdukları hükümete karşı çıktı. Bu yüzden 1796’da Basel’e sürüldü. 1800’de yeniden Zürich’e döndüğünde kenti ele geçiren Fransızlar tarafından yaralandı ve çok geçmeden öldü.

Lavater Coşkunluk (Sturm und Drang) ve Aydınlanma akımlarına karşı çıkar. Tanrıtanımazlık ve Hıristiyanlık arasında bir orta yol olmadığını savunur. Tanrı ve evren İsa’da bütünleşmiştir. İnsan, dua ve duygularıyla Tanrı’ya ulaşabilir. Lavater’e inananlar onun ikinci bir İsa olduğunu bile ileri sürmüşlerdir. Yahudi olan Mendelssohn’a Hıristiyanlığı benimsetmeye çalışmıştır. Saltık bir gerçek olma­dığını, yalnızca öznel deneyleriyle, insanın gerçeğin ölçütü olabileceğini söyleyen Lavater, duygusalcı ve Pietist olarak nitelenir.

Lavater, fizyonomi ve karakter bilim konusunda da, insanın yüz çizgilerinin karakterini yansıttığını ileri sürmüştür. Ancak bu görüşleri, birçok kimsece geçersiz sayılmış, yaşanan birçok şeyin, insanların temel yüz çizgilerini değiştireceği ileri sürülmüştür. Çok eleştirilmekle birlikte, yapıtları çağında ilgi toplamıştır.

  • Eserleri (başlıca): Christliche Lieder, 1771, (“Hıristi­yan Şarkıları”); Von der Physiognomik, 1772, (“Fizyono­mi Üzerine”); Jesus Messias, 1780, (“Mesih İsa”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>