Jean Calvin Kimdir

Jean Calvin Kimdir, Jean Calvin Hayatı Biyografi

Suç ve Tanrı Kayrası

İsviçreli tanrı bilimci ve mezhep kuru­cusu. Hıristiyanlık’ın bütün skolastik inançlardan arınarak özgün kaynağı­na dönmesi gereğini savundu.

calvincalvinNoyon Picardie’de doğdu, Cenevre’de öldü. Gerçek adı Jean Cauvin’dir. Noyon piskoposluğunda görevli olan babasının etkisiyle, küçük yaşta, din konularıyla ilgilenmeye başladı. 1523’de gittiği Paris’te felsefe, mantık, dil bilgisi öğrenimi gördükten sonra Orleans ve Bourges’da tanrı bilim ve hukuk okudu. Çağının ünlü dilcilerinden Alciati Paolo’nun yanında çalıştı. Ondan Yunan ve ibrani dillerini öğrendi. Luther’in görüşlerini inceledi. 1531’de geldi­ği Noyon’da babasının ölümü ve Lutherci olan kardeşiyle geçinememesi yüzünden Paris’e gitti, bü­tün yaşamı boyunca sürecek olan din çalışmalarına başladı.

Calvin tanrıbilime, başta Seneca olmak üzere, Stoacı filozofların yazılarını incelemekle, onlarla Hıristiyanlık arasında bir bağlantının bulunup bulunma­dığını araştırmakla girdi. Seneca’nın De Clementiaa.dlı yapıtının bir yorumu olan Commentaire du “De Clementia”yı yazdı. Bu yapıt onun, çağın yenilik yanlısı aydınlarıyla tanışmasını sağladı. 1533’de, Nicolas Cop’un dinde birtakım yenilikler isteyen söylevini Hıristiyanlık’ın yazıya geçirerek geniş bir alana yayılmasını sağladı.

özü Paris’te yer yer ayaklanmaların başlaması üzerine Basel’e sığındı. 1536’da Hıristiyanlık konusundaki düşüncelerini içeren ve kendisine ün sağlayan Christi- anae Religionis Institutio adlı yapıtı yayımladı. Bir süre sonra Cenevre’ye gitti, orada dinle ilgili düşünce­lerini yaymaya başladı. Cenevreliler’in karşı çıkışları, ► görüşlerini suçlamaları üzerine, çağrıldığı Strasbourg’ Kilise ve gitti. Tanrı bilim Fakültesi’nde dersler verdi. Bu Gerçek derslerin uyandırdığı ilgi sonucu Melanchton ile yakınlık kurdu. 1541’de Belediye Meclisinin çağrılısı olarak Cenevre’ye döndü. Orada, belli bir sınavdan geçirilen papazların oluşturduğu, yeni bir kilise kur­du.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>