Jean Barbeyrak Kimdir

Jean Barbeyrak Kimdir, Jean Barbeyrak Hayatı Biyografi

Fransız filozof. Doğal hukuk ve ahlak sorunlarını yeni yorumlarla geliştir­miştir.

Beziers’de doğdu, nerede öldüğü bilinmiyor. Babası Kalvinisitler’dendi, bu nedenle oğlunu tanrı bilim konusunda eğitmek istedi. 1685’de ikinci Nantes Fermanı’yla Kalvinistler’e tanınan hakların kaldırıl­ması üzerine İsviçre’ye göç ettiler. Önce Cenevre’ye, ardından Frankfurt ve Berlin’e yerleştiler. Burada bir Fransız okulunda hukuk öğrenimi gördü. Lozan Üniversitesinde tarih ve hukuk, Graning Akademisinde kamu hakları dersi verdi. 1714’de Graning Akademisi başkanı oldu ve Prusya Bilimler Kurumu’ na üye seçildi.

Barbeyrak’ın felsefeye yaklaşımı daha önceki filozofların yazılarını incelemekle başladı. Önceleri Pufendorf’n “insanın toplumsal bir varlık olduğu” düşüncesini benimsedi, toplumsallığın yarar ilkesine dayandığı görüşünü savundu. Doğal hukuk alanına, Pufendorf, Cumberland ve Grotius’un yapıtlarını çevirerek ve onlara önsöz yazarak girdi. Ona göre doğal hukuk, ahlaktan kaynaklanan yükümlülükleri getiren bir kavramdır. Ahlak kuralları doğrudan doğruya doğa yasasına dayanır. Doğuştan düşünce yoktur. Bu yasa tanrısal nitelik taşıyan genel bir düzendir. Bu düzene göre bir eylem zorunlu olarak mutluluk, karşıt eylem ise mutsuzluk yaratır.

Barbeyrak, istenç konusunda Descartes’m görüş­lerini benimseyerek, insanlardaki yargılama yeteneği­ni içeren birçok kavram türetti. Ona göre doğuştan düşünceler olmadığı gibi, doğuştan uygulamalı ilkeler ve önermeler de yoktur.

  • Eserleri: De la Morale des Peres, 1728, (“Kilise Babalarının Ahlakı”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>