II. Gazi Giray Kimdir

II. Gazi Giray Kimdir,II. Gazi Giray Hayatı ve Biyografi

(1554-1607)

Kırım hanı, şair ve besteci. Kırım Hanlığı’nı güçlendirmiş, özellikle bes- teleriyle büyük ün kazanmıştır.

Bahçesaray’da doğdu. Aralık 1607’de Gazikirman’dan Bahçesaray’a dönerken yolda öldü. Kırım hanı I. Devlet Giray’ın oğludur. İlk kez Osmanlı-İran savaşları sırasında göstermiş olduğu yararlıklardan dolayı İran seferinin komutanı Özdemiroğlu Osman Paşanın takdirlerini kazandı. 1581’de İranlılar’a tut­sak düşerek Alamut kalesine kapatıldı. Bu arada İranlılar’ın işbirliği önerilerini reddettiği için serbest bırakılmadı. Dört yıl tutsak kaldıktan sonra 1585’de kaçarak Erzurum’a gitmeyi başarabildi. Özdemiroğlu Osman Paşa ölünce İstanbul’a, buradan da Yanbolu’ ya gönderildi. 1588’de Kırım hanı İslam Giray’ın ölümü üzerine, II. Murad tarafından hanlığa getirildi.

İlk iş olarak Kırım hanlığı için Murat Giray’ı destekleyen Rus Çarlığı’na karşı savaş açtı ve Mosko­va önlerine kadar ilerledi. Ancak 1593’te Osmanlı- Avusturya savaşı başlayınca, Rus çarı ile barış antlaşması imzalayarak Macaristan seferine katılmak üzere geri döndü. Bu savaşta büyük yararlılıklar göstererek, Boğdan Beyliği’ni ele geçirdi. Ardından bu beyliğin Kırım hanları soyundan birine verilmesini istedi. Bu önerisi Osmanlı Devleti tarafından kabul edilmeyince, bir yıl sonraki sefere katılmadı.

Haçova meydan savaşının kazanılmasından sonra Vezirazam Ciğalazade Sinan Paşanın girişimleri sonucu 1596’da hanlıktan azledilerek, yerine kardeşi Feth Giray atandı. Ama iki ay sonra yeniden hanlığa getirildi. 1598’de Osmanlı ordusu ile birlikte Macaris­tan seferine katılan Gazi Giray, bu kez yine Boğdan Beyliğini ve bunun yanı sıra Silistre Eyaletinin yıllık gelirini arpalık olarak istedi. Ancak bu isteği de reddedildi. Bu arada Avusturyalıların “Osmanlılar’ dan ayrılması için önerdikleri 10.000 altını da kabul etmedi. Osmanlı-Avusturya savaşının sona ermesinden sonra Anadolu’daki Celali ayaklanmalarını bastırmak üzere kuvvet gönderdi.

  • Eserleri (başlıca): Anadolu Türküleri ve Musiki-i istikbalimiz, 1928; Şarkî Anadolu Türkü ve Oyunları, 1929; Türk Halk Musikilerinin Tonal Hususiyetleri Mese­lesi, 1936; Türk Halk Müziklerinin Kökeni Meselesi, 1936; Balkanlarda Musiki Hareketleri, 1937; Ankara Bölgesi Musiki Folkloru (H.Karsel ile), 1939; Türkiye Avrupa Musiki Münasebetleri, 1939; Bursa’da Musiki, 1943; Konya’da Musiki, 1947; Türk Askerî Muzikaları Tarihi, 1955; 55 Opera, 1957; Asya ve Anadolu Kaynaklarında Iklığ, 1958; Musiki Sözlüğü, 1961; Türk Nefesli Çalgıları, (ö.s.), 1975; Türk Vurmalı Çalgıları, (ö.s.), 1975; Ülkeler­de Kopuz ve Tezeneli Sazlarımız, (ö.s.), 1975.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>