Ignác Goldziher Kimdir

Ignác Goldziher Kimdir,Ignác Goldziher Hayatı ve Biyografi

(1850-1921)

Macar, doğu bilimci. Batı’da çağdaş İslam araştırmalarının temelini atmıştır.

22 Haziran 1850’de Szekesfehervâr’da (Zigetvar) doğdu, 13 Kasım 1921’de Rotlauf’ta öldü. İspanya’ dan Hamburg’a, oradan da Macaristan’a göç eden bir Yahudi aileden geliyordu. Koyu dindar bir çevrede yetişti. Budapeşte’de sürdürdüğü orta öğreniminden sonra, Budapeşte, Berlin, Leipzig ve Leiden’de oku­du. Budapeşte Üniversitesinde, Türkoloji Bölümü’ nün kurucusu Arminius Vambery’nin öğrencisi oldu. Türkçe, Farsça ve Arapça öğrendi. Berlin’de Arap ve Sami filolojileri üzerine dersler aldı. Yahudi araştırmalarıyla ilgilendi. 1869-1870’de Leipzig’de, büyük ölçüde etkilendiği Sami dilleri profesörü Heinrich Leberecht Fleischer’in (1801-1888) öğrencisi oldu. Onun yönetiminde yaptığı doktora tezini 1870’de tamamladı. İki yıl boyunca Arapça yazmaları inceledi, bir süre Leiden’de eğitim gördü. 1872’de Budapeş­te Üniversitesinde Arap filolojisi doçenti oldu. Daha sonra İbranice dersleri verdi. 1873-1874’de, Mısır, Filistin ve Suriye’yi kapsayan bir inceleme gezisine çıktı. Macar Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi. 1894’de profesör oldu. Budapeşte Üniversitesi Sami Dilleri Kürsüsü başkanlığını ölümüne değin sürdür­dü. 741 parça olduğu belirtilen yapıtlarının çoğu Almanca olarak basıldı.

Goldziher, İbrani filolojisi üzerine olan ilk yapıtlarından sonra, Arap ve İslam araştırmalarına yönelmiştir. 1884’de yayımlanan ve Batı’da İslam fıkıh araştırmalarının öncüsü olarak kabul edilen Die Zâhiriten (Zahirîler) adlı çalışması, İslam fıkıh mez­hebi Zahirîler üzerine, o güne değin yayımlanmamış kaynaklara dayanarak hazırlanmış bir yapıttır. 1889- 1890’da yayımlanan, 2 ciltlik Muhammedanische Studien (“İslam Araştırmaları”) adlı yapıtı çağdaş İslam araştırmalarının temel taşlarından biridir.

Mit ve Tarihsel Gelişimi”); Die Zâhiriten, 1884, (“Zahirî­ler); Muhammedanische Studien, 2 cilt, 1889, 1890, (“İslam Araştırmaları”); Abhandlungen zur arabischen Philologie, 2 cilt, 1896, 1899, (“Arap Filolojisi Üzerine Araştırmalar”); Vorlesungen über den islam, 1910, (“isla­miyet Üzerine Dersler”); Die Richtungen der islamischen Koranauslegung, 1920, (“İslami Kuran Tefsirinin Yöne­limleri”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>