I. Rakoczi Kimdir

I. Rakoczi Kimdir, I. Rakoczi Hayatı Biyografi

Transilvanya prensi. Macar Protestanları’na dinsel özgürlüklerini ka­zandırmıştır.

György Râkoczi (Rakoçi) 8 Haziran 1593’de Szerencs’te (bugün Macaristan’da) doğdu, 11 Ekim 1648’de Sârospatak’ta (bugün Macaristan’da) öldü. Aslen Bohemya- lı olup Arpad hanedanı döneminde (907-1301) Macaris­tan’a göç etmiş olan Râkoczi ailesinden Transilvanya(Er- del) Prensi Zsigmond Râkoczi’nin (1544-1608) en küçük oğluydu. 1613’de Transilvanya prensliğine seçilen Gâbor Bethlen’in (1580-1629) Katolik Habsburg haneda­nından II. Ferdinand’a (1578-1637) karşı, Macaristan’ da yaşayan Protestanların haklarını korumak için 1618-162 larasında verdiği mücadeleye etkin bir biçimde katıldı. Bethlen’in ölümü üzerine Kasım 1630’da top­lanan Segesvâr (Segetvar) Diyeti tarafından Transilvan­ya prensliğine seçildi. Aynı yıl Transilvanya’yı egemen­liği altında bulunduran Osmanlı Padişahı IV.Murad’dan prensliğini onaylayan bir “ahidnâme” aldı.

Yönetimi sırasında Bethlen’in Katolik Habsburglar’a karşı Protestanlar’ın haklarını savunma mücadelesini sür­düren I.Râkoczi, 1643’de Protestan İsveç’le ittifak kur­du ve ertesi yıl Kutsal Roma Germen İmparatoru III. Fer­dinand’a (1608-1657) savaş açarak Otuz Yıl Savaşları’ na katıldı. 30.000 kişilik ordusuyla Slovakya’nın büyük bir bölümünü ele geçirdi ve 1645’de İsveç ordusuyla bir­leşerek Brno’yu (bugün Çekoslovakya’da) kuşattı. Barış istemek zorunda kalan III. Ferdinand’la Aralık 1645’de imzaladığı Linz Antlaşması’yla Protestanlar’ın dinsel öz­gürlüklerini güvence altına aldı ve Macaristan’ın batısında yeni topraklar kazandı.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>