I. Lajos Kimdir

I. Lajos Kimdir, I. Lajos Hayatı Biyografi

Macar kralı. Macaristan’ı Doğu Av­rupa’nın en güçlü devletlerinden biri durumuna getirmiştir.

5 Mart 1326’da Visegard’ta doğdu, 10 Eylül 13 82’de Nagyzsombat’ta (bugün Çekoslovakya’da Trnavo) öldü. Anjou hanedanından I.Karoly’nin oğ­ludur. Babasının 1342’de ölümü üzerine tahta çıktı.

1346’da Macaristan’ın koruması altında olan Zara’da (bugün Yugoslavya’da Zadar) Venedikliler’e
yenildi. 1347’de öldürülen kardeşi Andras’ın öcünü almak üzere Napoli Krallığı’na karşı düzenlediği sefer sırasında 1348’de Napoli’yi işgal etti. Ancak veba salgını nedeniyle kentte tutunamayarak geri çekilmek zorunda kaldı. 1350’de çıktığı ikinci seferden de bir sonuç alamayınca, Napoli Krallığı’yla 1352’de fazla bir yarar getirmeyen bir antlaşma imzaladı. Dalmaçya kıyılarını ele geçirmek amacıyla Venedikliler’e karşı 1357’de düzenlediği ikinci seferde Kutsal Roma- Germen İmparatorluğu’nun, Cenova ve diğer italyan kentlerinin ve Habsburg hanedanının desteğini alarak zafer kazandı. Venedikliler’le 1358’de imzaladığı Zara Antlaşması’yla Dalmaçya kıyılarındaki birçok kent Macar topraklarına katıldı.

1351’den sonra yaptığı savaşlarla Litvanya’ya boyun eğdirdi. Üzerinde hak iddia ettiği Galiçya’yı dayısı Polonya Kralı III.Kazimierz’e bıraktı. III.Kazimierz’in 1370’de varis bırakmadan ölmesi üzerine, yapılan bir haneden anlaşmasına dayanarak, 17 Kasım 1370’de aynı zamanda Polonya kralı oldu. Ancak Polonya soylularına pek söz geçiremedi ve 1374’de Kassa (bugün Çekoslovakya’da Kosice) soylularına bazı ayrıcalıklar tanımak zorunda kaldı. 1378’de Venedik’e karşı başlattığı son savaşı kazandı.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>