Hüseyin Paşa Kimdir

Hüseyin Paşa Kimdir, Hüseyin Paşa Hayatı Biyografi

Osmanlı veziri. Girit’in fethi için çalışmıştır.

Doğum yılı bilinmemektedir. Bursa-Yenişehir’ de doğdu, 29 Aralık 1658’de İstanbul’da öldü. Enderun’da eğidm gördü. Sarayda hizmet ederken IV. Murad’ın dikkatini çekdi. İmrahorluğa kadar yükselen Hüseyin Ağa, Haziran 1634’de vezir rütbe­siyle |kaptan-ı deryalığa getirildi.IV. Murad’mRevan (Erivan) Seferi’ne katıldı. Bu seferde gösterdiği başarı üzerine Ekim 1635’de Mısır valisi oldu. Mısır’da iken yolsuzluk yaptığı gerekçesi ile mallarına el konulduy- sa da Bağdat Seferi sırasında affedildi ve Anadolu beylerbeyliğine getirildi.

Daha sonra kubbe veziri oldu. Aralık 1639’da Tabamyassı Mehmed Paşa’nın yerine sadaret kaymakamlığına atandı. Şubat 1640’ta yeniden kaptan-ı derya olan Hüseyin Paşa, Karade­niz’e |sefere çıkarak Kazaklar’ı yenilgiye uğrattı. Şubat 1641’de Bosna beyler beyliğine getirildi. 1643’de Bağ­dat,. 1644’de Budin valilikleri yapn. Şubat 1646’da ikinci vezir rütbesi ile Girit Adası’nda yeni alınan Hanya’nın korunması ile görevlendirildi. 1646 yazın­da Suda kuşatmasına katdı. Serdar Kapıcı Mehmed Paşa’nın ölümü üzerine komutayı alarak kuşatmayı sürdürdü. Ağustos 1646’da, Girit’teki Osmanlı güçle­rinin başına getirildi. Suda kuşatmasını kaldıran Hüseyin Paşa, Kasım 1646’da Resmo kentini aldı. Adanın doğu bölgesinde egemenliğini sağlamlaştıran Hüseyin Paşa, Temmuz 1647’de, Venedikliler’in elin­deki Girit’in en önemli kenti olan Kandiye’yi kuşattı.

İstenen yardımın gelmemesi yüzünden Kandiye’yi ele geçiremeyen Hüseyin Paşa, Eylül 1649’da düzenlediği saldından da bir sonuç alamayınca geri çekildi. Hüseyin Paşa, 28 Şubat 1656’da sadrazamlığa atandıysa da,{İstanbul’da yeniçerilerin ayaklanması üzerine görevine başlamadan yerine Siyavıış Paşa getirildi. Kandiye kuşatmasını yavaş tuttuğu gerekçesi ile Temmuz 1658’de geri çağrıldı. 14 Temmuz 1658’de üçüncü kez kaptan-ı deryalığa atandı. Son görevi olan Rumeli beyler beyliği sırasında halktan usulsüz vergi topladığı gerekçesi ile İstanbul’a çağrılarak öldürüldü.

Cesareti dolayısı ile deli diye tanınan Hüseyin Paşa, Girit Adası’nın fethedilmesinde ve adada Osmanlı yönetiminin yerleşmesinde önemli rol oyna­mıştır. Öldürülmesinde, kendisini rakip olarak gören Köprülü Mehmed Paşa’nın etkisi büyüktür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>