Hsün Tzu Kimdir

Hsün Tzu Kimdir, Hsün Tzu Hayatı Biyografi

Çinli filozof. Önemli bir Konfüçyüsçü olarak insan doğasının özünde kötü olduğu görüşünü savunmuştur.

Chao Devleti’nde doğan Hsün Tzu’nun yaşamı üzerine bilgiler tarihçi Ssu-ma Şien’in notlarından derlenmiştir ve kesinlik taşımaz. Çin’de devletlerin çözüldüğü karmaşa çağında yaşayan Hsün Tzu, 50 yaşında Çin’in önemli eğitim odaklarından Şi’ye geçmiş, burada İÖ 386’dan beri yönetimi elinde tutan ailenin kurduğu Çi Sia Akademisi’nde ders vermeye başlamıştır. Ancak Şin Devleti’yle ilişkileri yüzünden, Şi Devleti’yle arası bozulunca, Hsün Tzu, Şu Devleti’ ne gitmiş, Çun-Şen beyi onu Lan-Ling ilinin valiliğiyle görevlendirilmiştir. İÖ 238’de Çun-Şen beyinin öldürülmesi üzerine görevden alınınca bu kentte bir okul kuran Hsün Tzu’nun en önemli öğrencileri Han Fei Tseu ve ilerde Şi başbakanlığına getirilecek olan Li su’ydu.

Hsün Tzu, 32 metinden oluşan ve doğa, insan, hükümet, eğitim, ruhbilim ve mantık gibi konulan içeren bir yapıt bırakmıştır. Bu yapıtta, kendisini Konfüçyüsçü olarak tanımlamakla birlikte, bu öğretiye eleştiriler getirdiği görülür.

Hsün Tzu, uyumlu bir doğa kuramı geliştirmiş­tir. Gökyüzü ülkesini (T’ien) geleneksel düşüncedeki gibi ahlak ilkesi ya da tanrısal bir varlık olarak tanımlamakla birlikte, öğrencilerinden onu bir tapın­ma nesnesi biçiminde görmemelerini ister. Ona göre gökyüzü ülkesi, insan duyularının dışında bulunan, doğa görüngülerinin bütünüdür. Bütün görüngüler, olumlu güç yang ile olumsuz güç yin arasındaki karşılıklı ilişkiden doğarak gelişir. İnsanın bilgeliği ise, tanrısal yardımı gereksinmeksizin kendi işlerini yürütebilmekten kaynaklanır.

  • Eserleri (başlıca): The Works of Hsüntze (der. H.H.Dubs), 1928; “Hsün Tzu on Terminology”, (der. Y.P.Mai), Philosophy East and West, 1,2, 1951.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>