Hsüan-tsung Kimdir

Hsüan-tsung Kimdir, Hsüan-tsung Hayatı Biyografi

Çin imparatoru. Yaptığı reformlarla imparatorluğa yeniden güç kazandır­mıştır.

Loyang’da doğdu, 762’de öldü. T’ang haneda­nından imparator Jui-Tsung’un üçüncü oğludur. 7.yy sonundan beri iktidarı ele geçirmek amacıyla düzenle­nen saray entrikalannın içinde yetişti. İktidarı fiilen elinde bulunduran imparatoriçe Vu Hou’nun (625- 705) 704’de bir darbeyle devrilmesinden sonraki yıllarda doğrudan entrikaların içinde yer aldı. 710’da babası Jui-Tsung’un imparator olmasında etkili oldu. 712’de imparator naibi olarak ülkeyi yönetmeye başladı, 713’de tüm imparatorluk yetkilerini elinde topladı.

T’ang hanedanının (618-907) ilk yıllarında Çin’in etkisi Orta Asya’ya kadar yayılmışken, Hsüan-tsung’ un tahta geçtiği yılda ‘ artık devlet kurumlarında çözülme başlamış, hanedan gücünü büyük ölçüde yitirmişti. Hsüan-tsung yayılmacı bir dış politika izledi. Uygurlar yeniden Çin’e bağımlı kılındılar. Çin orduları Orta Asya’da yeniden egemenlik kurdular. Böylece bölgenin Arap ve Türk-İslam etkisi altına girmesi bir süre için ertelendi. T’ang generali Koreli Kao Hşien-çi, Hindukuş dağları ve Pamir yaylası çevresine çeşitli seferler yaptı. Araplar’la Tibetliler’in anlaşmalarını önledi.

Hsüan-tsung, tahtta bulunduğu süre içinde para 4 ekonomisinin gelişmesiyle ortaya çıkan değişimlere uyum sağlanabilmesi için yeni düzenlemeler yaptı. Çözülmekte olan vergi sistemini ve askeri yapıyı tekrar canlandırmaya çalıştı. Çin devlet düzeninde eskiden beri .'”eşit-tarla sistemi” diye bilinen bir yöntemle vergi toplanıyordu. Bu sisteme göre devlet toprakları tümüne sahipti ve vergi karşılığı toprakla­rı eşit olarak köylülere dağıtmıştı.

Düzenli aralıklarla toprakların yeniden köylülere dağıtılması, zamanla ortaya çıkacak adaletsizlikleri önleyecek bir düzenle­me olarak düşünülmüştü. Ancak, tarih boyunca eşit-tarla düzeni gerektiği gibi uygulanamamış; nüfus artışı sonucu halkın çoğunluğu 100 mou’luk (40.47 dönüm) tarlasına bile sahip olamaz hale gelmişti. Nüfuzlu kişiler, eski soylu aileler, yüksek devlet memurları, hanedan üyeleri, vergiden muaf büyük çiftlikler elde etmişlerdi. Böylece, vergiler az topraklı yoksul köylünün sırtında ağır bir yük oluşturmuştu. Vergiden kaçan ya da ödeyemeyen köylü, kira karşılığı büyük toprak sahiplerinin çiftliğinde çalışır hale gelmişti. 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>