Holden Roberto Kimdir

Holden Roberto Kimdir, Holden Roberto Hayatı Biyografi

Angolalı siyaset adamı. Angola Ulu­sal Kurtuluş Cephesi’nin önderlerin- dendir.

Angola’da Sao Salvador’da doğdu. Bakongo ka­bilesinden soylu bir ailenin oğludur. Belçika Kongosunda (şimdiki Zaire) öğrenim gördü. 15.yy’da Afri­ka’ya uzanan Portekiz sömürgeciliği, 19.yy’da Ango­la’yı tümüyle egemenliği altına almıştı. II.Dünya Savaşı’na değin Afrika sömürgelerinde önemli bir direnişle karşılaşmayan Portekiz, savaş sonrası dünya güç dengesinin değişmesi ve kıtada başlayan bağım­sızlık hareketlerine karşı önlem olarak 1951’de Ango­la’yı “denizaşırı vilayet” ilan etti ve 1961’de tüm Angolalılar’ı Portekiz yurttaşı kabul etti.

Angola’da başlayan bağımsızlık hareketlerinin önderlerinden Holden, 1954’te Angola Halk Birliği’ni
(Uniao das Populacoes de Angola-UPA) kurdu. Afrika’da ve Avrupa’da birçok geziler yaptı, 1958’de ve 1960’ta Tüm Afrika Halkları konferanslarına katıldı. 1956’da A.Agostinho Neto önderliğinde Angola Halk Kurtuluş Hareketi (Movimento Popular de Libertacao de Angola-MPLA) kuruldu. UPA kabile­ler temelinde bir ulusal bağımsızlık savaşımı ön görür­ken MPLA bu görüşe karşı çıkıyordu. Aralarındaki görüş ayrılıklarına karşın Holden, MPLA’nın 1961’de Portekiz sömürgeciliğine karşı başlattığı silahlı savaşı­mı destekledi.

1962’de Kongo’da yapılan bir toplantı­da UPA ve Angola Demokratik Partisi birleşerek Angola Ulusal Kurtuluş Cephesi’ni (Frente Nacional de Libertacao de Angola-FNLA) oluşturdular. Hol­den, bu örgütün önderi olarak aynı yıl Zaire’de sürgündeki Devrimci Angola Hükümeti’ni kurdu ve başbakanlığına getirildi. Aynı hükumette dış işleri bakam olan J.Savimbi, Holden ile görüş ayrılığına düşerek istifa etti ve 1966’da Tam Bağımsızlık için Ulusal Birlik (Uniao Nacional para a Independencia Total de Angola-UNITA) örgütünü kurdu. 1972’de MPLA ve FNLA, Afrika Birliği Örgütü’nün himaye­sinde Angola Kurtuluş Yüksek Konseyi’ni oluşturdu­lar. Afrika kıtasında Cezayir’den sonra en etkin bağımsızlık savaşımn sonucunda Angola, 11 Kasım 1975’de bağımsızlığını ilan etti.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>